Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Urbanisticko – architektonická soutěž
Urbanisticko – architektonická soutěž "Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích"

Město Strakonice vyhlásilo urbanisticko - architektonickou soutěž na řešení části centra města. Předmětem soutěže je návrh architektonického a urbanistického řešení prostoru západní části Velkého náměstí ve Strakonicích. Jedná se o projektovou soutěž, jejímž cílem je nalézt co nejvhodnější ztvárnění daného prostoru jak po stránce estetické, tak po stránce funkční. Cílem úprav bude vytvoření jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostranství ve městě. Předpokládá se propojení aktivit občanů a návštěvníků města.

Prohlídka soutěžního místa s výkladem proběhne 12. 12. 2017 od 10.00 hod.
Soutěžní návrhy je možno odevzdat do 9. 3. 2018.

Bližší informace k soutěži jsou k dispozici na webových stránkách města
http://www.strakonice.eu/architektonicke-soutezeDoplňující informace:

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je návrh architektonického a urbanistického řešení prostoru západní části Velkého náměstí ve Strakonicích. Jedná se o projektovou soutěž, jejímž cílem je nalézt co nejvhodnější ztvárnění daného prostoru jak po stránce estetické, tak po stránce funkční. Cílem úprav bude vytvoření jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostranství ve městě. Předpokládá se propojení aktivit občanů a návštěvníků města. Podstatná bude podpora dalšího rozvoje centra s důrazem na aspekty nejen urbanistické a architektonické, ale i sociální, ekonomické, kulturní a ekologické.
Návrh bude obsahovat řešení vlastního veřejného prostranství, řešení zpevněných ploch včetně materiálového provedení, řešení zeleně a případných vodních prvků, řešení městského mobiliáře, osvětlení, určení a rozmístění případných výtvarných děl. V návrhu bude řešena doprava v této centrální části města.

Řešené území je vymezeno kruhovou křižovatkou na křížení Velkého náměstí a Bavorovy ulice po křížení ulic Na Stráži a U Svaté Markéty s Velkým náměstím (včetně křížení). Součástí řešeného území je napojení Velkého náměstí směrem k podchodu pod komunikací Katovickou směrem k řece Otavě (ul. Lázeňská). Soutěž zároveň prověří širší vazby v území a zapojení řešeného území do organismu města.

Požadavky na řešení


Prostor náměstí bude umožňovat širokou škálu veřejných aktivit:
 • Veřejný prostor - prioritou je nenarušit, ale naopak rozvíjet ekonomickou činnost přirozeného centra okresního města a přilehlých nemovitostí, a podpořit tím tak setkávání obyvatel; dále pak umožnit konání příležitostných kulturních a společenských akcí (umožnění příležitostného uzavření prostoru pro vjezd automobilů, umožnění výstavby pódia apod.), konání sezonních trhů (např. farmářské trhy s frekvencí 1 krát za 14 dnů, vánoční trhy, apod.);
 • Doprava - návrh dopravního řešení bude součástí soutěžních návrhů, dopravní řešení bude zahrnovat dopravu automobilovou včetně zásobování, dopravu v klidu, možnosti parkování, obsluhu přilehlých nemovitostí, cyklodopravu a pohyb pěších.
 • Dopravní obslužnost - zadavatel upřednostňuje obousměrný průjezd náměstím, v území budou zachovány plnohodnotné vjezdy do přilehlých nemovitostí, provozovnám bude umožněno zásobování z prostoru náměstí. Požadavek na zachování určitého počtu parkovacích míst není stanoven, snahou by mělo být zachování parkovacích míst v co největším množství, ovšem s ohledem na kvalitu architektonického a urbanistického řešení veřejného prostoru;
 • Městská hromadná doprava - prověřit možnost obsluhy centra hromadnou dopravou včetně zastávek hromadné dopravy;
 • Zeleň - zadavatel doporučuje řešit zeleň stromy středního až nižšího vzrůstu středněvěké kategorie s výše nasazenými korunami (2,5 m a výše);
 • Městský mobiliář - zadavatel doporučuje navázat na stávající mobiliář již zrealizované části centra města (lampy veřejného osvětlení, odpadkové koše apod.);
 • Výtvarná díla - parter může být doplněn výtvarnými díly, předpokládá se realizace vodního prvku;
 • Materiálové řešení - zadavatel upřednostňuje užití dlažby z ušlechtilých přírodních materiálů.
 • Zadavatel upřednostňuje řešení na pozemcích v majetku města Strakonice, popř. v majetku České republiky. Části návrhu, které jsou umístěny na pozemcích v soukromém vlastnictví, nesmí být stěžejní pro celkovou kvalitu soutěžního návrhu.
 • Bezbariérové řešení městského parteru;
 • Finanční náročnost při údržbě městského parteru;
 • Zvážit možnost odstranění rampy pro rozšíření prostoru náměstí;
 • Zohlednit možnosti nápravy nepřehledného a komunikačně komplikovaného řešení předpolí před Papežovými domy a související propojení Velkého náměstí a podchodu pod komunikací Katovickou směrem k řece Otavě;
 • Frekventovaný pěší tah ulicí U Sv. Markéty přes Velké náměstí do ulice Na Stráži (zejména s ohledem na konfiguraci terénu a umožnění komfortního pohybu pěších);
Autor: Tisková zpráva, 29.11.17 22:55
Návštěvnost: 1264 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Říjen 2019
arrow
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2019
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.