Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Podnět k prošetření využívání NKP Klementinum


Ministerstvu kultury ČR
Památkové inspekci
k rukám Ing. Miroslavy Maškové
Milady Horákové 139
160 00 Praha 6

Věc: Podnět k prošetření využívání NKP Klementinum

V Praze, dne 9. května 2007
Vážená paní,

obracíme se na Vás s tímto podnětem, neboť předmětem dozoru památkové inspekce jsou též činnosti, spojené s ochrannou, obnovou a společenským uplatněním kulturních památek, kdy inspekce provádí hodnocení využívání a zpřístupňování kulturních památek a uplatňuje celospolečenské zájmy při obnově a využívání těchto památek.

Je - li vlastník (uživatel) kulturní památky povinen památku užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu a památkové hodnotě, u památky ve vlastnictví státu pak příslušná organizace a její nadřízený orgán (zde Min. kultury) mají navíc dokonce vytvářet pro plnění uvedených povinností všechny potřebné předpoklady, platí toto jistě tím spíše pro národní kulturní památky.

Komplex budov Klementina v Praze, kde v současnosti hospodaří Národní knihovna ČR, bude knihovnickými institucemi postupně (alespoň částečně) vyklízen (STK, NK). Zároveň již nyní jsou některé činnosti v rámci této památky převáděny soukromým subjektům na základě smluv mezi NK a těmito osobami (zbytečně na dobu u samé horní hranice, jíž dovoluje zákon o hospodaření s majetkem státu, tedy na 8 let). Veřejnost může být pobouřena např. nynějším využitím obchodních prostor po levé straně vstupu do Klementina z Karlovy ulice, kde ještě nedávno bylo seriosní knihkupectví, nyní je zde prodáván sortiment běžný ve všech okolních obchodech ("shopech"): tzv. české sklo, hodinky, bavorské půllitry, kšiltovky a podobné nevkusné zboží, turisté jsou tu lákáni na "Slevy" atd.; to vše metr od cedule "Národní kulturní památka Klementinum".

V tzv. Prioritách NK i v nověji tiskem zveřejněných záměrech jsou nastíněny některé nápady na využití komplexu Klementina NK v budoucnosti, spojené i se stavebními zásahy, které vzbuzují pochybnost, zda jsou v souladu s posláním NK dle jejího Statutu , který s takovými činnostmi nepočítá. Je též otázka, zda tyto činnosti pro NK může zajišťovat jiný subjekt, když krom povinností dle uvedené památkové legislativy i samotný Statut NK uvádí, že věc (tedy i nemovitost: Klementinum) nebo její část, s níž NK hospodaří, může přenechat do užívání právnické nebo fyzické osobě v souladu s příslušnými právními předpisy a za podmínek stanovených zvláštním zákonem upravujícím nakládání s majetkem státu, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním (výše zmíněný "shop" v takovém rozporu dle našeho názoru rozhodně je), když zde mohou být pochybnosti i z hlediska dodržení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR (možnost pronájmu z důvodu hospodárnějšího využití, ovšem pouze při zachování hlavního účelu ke kterému věc slouží, atp.- prodej nevkusných cetek s hlavním účelem NK nemá jistě naprosto nic společného).

Dále se v uvedených Prioritách hovoří mj. o zřízení letní kavárny, která má sloužit potřebám turistického ruchu. Nynější Všeobecná studovna (býv. letní refektář) nejen že má být součástí tras turistických prohlídek, ale má sloužit i jako kongresový sál, dle tisku mj. též pro dobrou možnost parkování, když Priority hovoří např. o zřízení dvoupodlažních podzemních garáží přímo v komplexu Klementina atd.

Domníváme se tedy, že je na místě prověřit
- podmínky, za nichž nynější hospodář objektu (NK) přenechává provoz částí objektu třetím osobám, za jakými účely, případně jsou - li takové účely v souladu jak se zákonem č. 20/1987 Sb., tak i se Statutem NK (zejména respektování využití památky v souladu s jejím kulturně politickým významem a památkovou hodnotou), např. v případě "shopu" v Karlově ulici atd.,
- záměry s využitím prostor dosud užívaných pro potřeby NK v budoucnosti, a to se stejným zaměřením jako u předchozího bodu, tzn. jak z hlediska rizika spojeného se stavebními úpravami, tak zejména z hlediska naplňování povinnosti užívání nár. kult. památky v souladu s jejím kulturně politickým významem.

Jsme též toho názoru, že pod poněkud zastaralým výrazem "soulad s kulturně politickým významem" je třeba rozumět takové využití památky, které pokud možno (a v případě právě Klementina to bezpochyby možné je) ctí a zachovává původní smysl a účel památky. Klementinum bylo stavěno jako akademie, tedy vysoká škola s kolejí, posluchárnami a pod., pravidelná vysokoškolská výuka zde nakonec probíhala ještě v době první republiky; poté byl celý komplex postupně adaptován na provoz knihovny, spojené i nadále s universitním životem. Domníváme se tak, že plány, které zde počítají s převážně turistickým využitím, s kavárnou, s pronajímáním pro kongresy atp., pronájmem soukromým institucím (zmiňuje se nyní PEN klub, Svaz nakladatelů, Knihovna V. Havla apod.), mohou být právě v tomto bodě v rozporu i s památkovými zájmy, které ze své podstaty nemohou být zaměřeny na pouhou ochranu a konservaci hmotného stavu památek, ale mají regulovat jistě i jejich užití, což platí zejména u kulturních památek, prohlášených vládou za národní. Jedná-li se navíc o vlastnictví státu, může být dle našeho názoru efektivita vynucování uvedených zákonných požadavků, nyní (např. v případě uvedeného "shopu") zřejmě upozaděných, maximální.

Budeme vděčni za jakoukoli informaci či zprávu v uvedené věci a jsme s pozdravem.

Mgr. Adam Křístek
Zdroj: Petiční výbor
Vložil: Jiří Horský, 01.09.08 02:25
Návštěvnost: 3828 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Související články
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Říjen 2019
arrow
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2019
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.