Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Prostor před terminály 1 a 2 Letiště Václava Havla Praha - výsledky soutěže
Dvoukolová veřejná ideová urbanisticko-dopravní soutěž
Předmětem soutěže bylo zkvalitnění veřejného prostoru před terminály 1 a 2, a to zejména zpřehlednění a reorganizace dopravních toků v návaznosti na plánovanou železniční stanici, nový systém parkování, vytvoření reprezentativních pobytových prostranství, kultivace vegetačních úprav a reklamních ploch. Zároveň byla požadována vize urbanistického řešení s pevně zakotvenou dopravou pro výhledový stav na rok 2030.

Vyhlašovatel: Český aeroholding, a.s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Sekretář soutěže: Ing.arch. Vladimír Zdvihal

Porota:
Řádní členové poroty: 

Závislí: Ing. David Olša, vyhlašovatel; Ing. Jiří Pos, vyhlašovatel; Ing. akad. arch. Jan Šépka, IPR Praha 

Nezávislí: Doc. Ing. arch. Václav Dvořák CSc., Doc. Ing. arch. Jan Jehlík, Ing. arch. MgA Osamu Okamura, Ing. arch. Regina Loukotová, Phd.
Náhradníci poroty: 

Závislí: 
Ing. Jiří Kraus, Letiště Praha, a.s.; Ing. Marek Zděradička, IPR Praha
Nezávislí: Ing. Vladimir Sitta, Ing. arch. Jaroslav Wertig

Datum konání soutěže: 08. 06. 2015 - 20. 11. 2015
Datum zveřejnění výsledků: 17. 12. 2015
Počet odevzdaných návrhů: 15
Ceny a odměny celkem: 1 000 000,- Kč1. cena - částka 600 000,-

Účastník: rala s.r.o.
Autoři: Ing. arch. Radek Lampa, Ing. Josef Filip, Ph.D., Bc. Tomáš Cirmaciu, Bc. Pavel Fajfr, Bc. Tomáš Kroužil

Hodnocení poroty

odnocení poroty v I. kole: Koncept je srozumitelný a návrh je jasně prezentovaný. Řešení je založeno na silném účinku rozsáhlé pobytové platformy před terminálem 1 s navazující obslužnou platformou před terminálem 2 s navazujícími krajinnými úpravami u dostavby „prstu“ terminálu 2. Zklidnění před terminálem 1 je ale provedeno za cenu náročného zahloubení dopravní obsluhy s nízkou kvalitou tohoto prostředí a s velmi problematickými způsoby pohybu cestujících mezi parkovišti a terminály. Obdobně to platí i pro diskomfortní cestu mezi terminálem 1 a stanicí vlaku.
Hodnocení poroty ve II. kole: Návrh zaznamenal výrazný posun oproti prvnímu kolu. Porota kladně hodnotí vyvážené řešení hlavních témat zadaných vypisovatelem, tzn. řešení dopravy, veřejného prostranství před terminály, silné vize a využití potenciálu území. Velkým pozitivem je též fakt, že v centru pozornosti stojí člověk-chodec, kterému je vyhrazena hlavní komunikační úroveň na terénu. Předprostor se stává kultivovaným rozšířením letištních hal, s jasnými architektonickými kvalitami. Určitým rizikem je náročnost etapizace návrhu.
3. zvýšená cena - částka 200 000,-

Účastník: Sdružení – CMC architects – Atelier DUA – Jan Mužík
Autoři: Ing. arch. Martina Chisholm, Ing. Václav Malina, Ing. Jan Mužík
Spolupracující osoby: Ing. David Richard Chisholm, Ing. arch. Vít Máslo, Ing. arch. Evžen Dub, Ing. Daniel Šimpach, Ibc. Yuliya Pozynich

Hodnocení poroty v I. kole: Koncept je srozumitelný a návrh je jasně prezentovaný. Řešení je založeno na kompaktním tvaru se silnými dvěma osami. Podélná osa však nemá v místě terminálu 2 jasnou vazbu a její druhý pól je příliš zvýrazněn předimenzovanou vstupní bránou. Vlastní funkčnost tak silné osy v celém jejím průběhu je problematická. Příčná osa je smysluplná v místech zakončení, ale méně ve svém průběhu. Kladem návrhu je potenciál rozvoje veřejného prostoru před terminály a doplnění areálu o muzeum letectví.
Hodnocení poroty ve II. kole: Řešení dobře reflektuje některé připomínky z I. kola. Zůstává stále pochybnost o příliš silném důrazu na osové řešení a hierarchii komunikací na příjezdu k terminálům. Návrh je schematický v řešení komunikací i v prostorové struktuře, toto schéma však nepřináší zvýšení kvality předprostorů terminálů ani zastavěného území mezi nimi. Porota kladně hodnotí snahu o propracování architektonického řešení veřejných prostranství. U řešení objektů je architektonická kvalita nevyrovnaná.
3. zvýšená cena - částka 200 000,-

Účastník: D3A spol. s r.o.
Autoři: Ing. arch. Eva Macková, Ing. arch. Tomáš Prouza, Ing. arch. Jaroslav Zima
Spolupracující osoby: Ing. Daniel Polič, Ph.D., Ing. arch. Petra Barotková, Milan Bulva, Ing. arch. Lenka Chmelířová, Ing. arch. Miroslav Juren, Ing. arch. Eva Macková, Ing. Jan Přikryl, Ing. arch. Jana Školníková

Hodnocení poroty v I kole: Koncept je srozumitelný a návrh je jasně prezentovaný. Řešení je založeno na koncentraci vnějších aktivit v rámci kompaktního centrálního „města“. Jedná se o pragmatický a přehledný způsob organizace území. Otázkou je životaschopnost centrálního komunikačního jádra v části vyhrazené pro autobusovou dopravu a relativní odtrženost tohoto jádra od terminálů.
Hodnocení poroty ve II. kole: Návrh nevykazuje výrazný kvalitativní posun oproti I. kolu. Veřejný prostor před terminály je řešen prioritně jako dopravní. Nebyla prokázána opodstatněnost podélné komunikační osy území. Sympatické je integrování hromadné a pěší dopravy, včetně doprovodných funkcí, do centrálního komunikačního uzlu. Podmíněnost tohoto řešení výstavbou železnice je určitou slabinou.
Neocenění ve II. kole - SUPERLABOR

Autoři: Jiří Vítek, Michal Mačuda, Jakub Kopec
Spolupracující osoby: Yvonna Hawerlandová, Petr Pokorný, Klára Zahradníčková (landscape design), Marek Chmiel (grafika), Flying architecture (vizualizace)

Hodnocení poroty v I. kole: Koncept je srozumitelný, návrh je nejednoznačně prezentovaný. Řešení je založeno na důsledné urbanizaci celého území pomocí jednotícího přístupu a na přesvědčení autorů, že jde o svébytné město. Přístup k formulování a formování objemů, ploch a toků vychází z alternativního, primárně parametrického způsobu regulace. Z toho plyne problematická neurčitost řešení dopravy, zástavby a řešení veřejného prostoru. Z návrhu je přitom zřejmý například silný potenciál veřejného prostoru před oběma terminály.
Hodnocení poroty ve II. kole: Návrh ve druhém kole neobhájil inovativní koncepční východiska z prvního kola. Prezentovaná struktura postrádá proklamované urbánní kvality, např. parter, proporce a měřítko městského prostoru. Potenciál veřejného prostoru není dostatečně využit. Předprostory před terminály nejsou přesvědčivě zpracovány.
Neocenění ve II. kole - Hlaváček – architekti, spol. s.r.o.

Autoři: Prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Barbora Janíková, Ing. arch. Karel Musil, Ing. arch. Petra Nováková, Ing. arch. Tomáš Skřivan
Spolupracující osoby: Ing. Daniela Maxová, Ing. Stanislav Janoš

Návrh přesvědčivě nerozvíjí silné stránky koncepce z I. kola. Navrhované objemy jsou předimenzované, architektonický výraz je formálně efektní. Podnětné dopravní řešení se nepodařilo přetavit v přesvědčivou formu. Otázkou je, co autoři chápou jako veřejný prostor a jak vnímají jeho kvalitu.Více informací >
Zdroj: IPR Praha
Vložil: Tisková zpráva, 30.12.15 18:05
Návštěvnost: 2548 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Červenec 2019
arrow
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2019
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.