Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Hands-On Urbanism 1850–2012 - výstava a mezinárodní sympozium v MG

Výstava
Termín konání: 27. 11. 2015 – 17. 1. 2016
Místo konání: Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Barokní sál, Moravské nám. 1a, 662 26 Brno, přízemí
Otvírací doba: středa–neděle 10.00–18.00, čtvrtek 10.00–19.00
Vernisáž výstavy: čtvrtek 26. 11. 2015, 18.00, Moravská galerie v Brně, 
Místodržitelský palác (1. poschodí, sál č. 6), Moravské nám. 1a, 662 26 Brno

Sympozium

Termín konání: pátek 27. 11. 2015, 10.00–18.30
Místo konání: Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Barokní sál (přízemí), Moravské nám. 1a, 662 26 Brno

Výstava Hands-On Urbanism 1850–2012. Právo na zeleň rakouské kurátorky Elke Krasny mapuje fenomén urban gardeningu a jeho historie. Koncepce výstavního projektu v sobě spojuje historickou a aktivistickou perspektivu. Ačkoli se může zdát, že městské zahrádkaření je nedávným módním výstřelkem, výstava poukazuje na jeho dlouhodobou historii, často spojenou s obdobími krizí, a jeho provázanost s městskou politikou, kulturou i s utvářením městské tkáně.

V souvislosti s razantní vlnou modernizace provázející průmyslovou revoluci musela města i metropole po celém světě čelit mnoha závažným výzvám. Obyvatelé však pokaždé dokázali najít osobitá řešení krizových situací a současně se podílet na budování měst „zespoda“. Neinstitucionalizovaná výstavba a samoorganizace osídlení včetně pěstování ovoce a zeleniny v městském prostoru ústily v rozmanité formy kolektivní soudržnosti i v alternativní distribuci zdrojů. Jak dokazuje činnost současných zahrádkářských komunit, odlišný svět se dá „vypěstovat“.

Na základě dlouholetého mezinárodního výzkumu shromáždila kurátorka Elke Krasny patnáct historických i současných případových studií z Chicaga, Lipska, Vídně, Brém, New Yorku, Hongkongu, Istanbulu, Porto Alegre, Havany, Quintu ad., které představují příklady vývoje města iniciovaného zespoda. Výstava zprostředkovává přehled o neformálních kolektivních hnutích a výsledcích jejich aktivit. Současně dokládá, že i malé projekty překvapivě často stojí na počátku zásadních změn.
Výstava zároveň otevírá téma zodpovědnosti architektů a urbanistů, ale i principů distribuce zdrojů našich měst a metropolí. Jaká je role architektů v neformálních procesech utváření města? Čemu se lze od sociálních hnutí naučit? Jak reagují autority na jejich činnost? Škála oficiálních reakcí osciluje mezi tolerancí a zakládáním agentur zaměřených na regulaci osídlení až po zavádění zákonných sankcí v městských plánech.
Projekt byl poprvé uveden v roce 2012 v Architektuzentru Wien a v témže roce byl představen rovněž na XIII. mezinárodním bienále architektury v Benátkách. V následujících letech byla výstava představena i v dalších městech: Lipsko, Aarhus, Brémy, Kolín na Rýnem, Toronto ad. Jejím cílem je také podnícení diskuse o urban gardeningu v místním kontextu, čemuž odpovídá i doprovodný program v podobě mezinárodního sympozia, které se uskuteční v Barokním sále Místodržitelského paláce Moravské galerie v Brně na Moravské nám. 1a v termínu 27. 11. 2015.
Mezinárodní sympozium Hands-On Urbanism 1850–2012. Právo na zeleň je pořádáno se záměrem vztáhnout stejnojmennou výstavu k českému kontextu. Výstava prezentuje patnáct historických i současných příkladů vývoje měst spojených s fenoménem městského zahrádkaření. S razantní vlnou modernizace provázející průmyslovou revoluci čelila města po celém světě mnoha závažným výzvám. Obyvatelé však pokaždé dokázali najít osobitá řešení krizových situací a současně se podíleli na budování měst „zespoda“. Výstavní projekt v sobě spojuje historickou a aktivistickou perspektivu a ukazuje, že odlišný svět se dá „vypěstovat.“
Sympozium bude mimo jiné tematizovat i fenomén tzv. brněnských zahrádek, jejichž analogie najdeme např. v německých Schrebergärten a které lze srovnávat i s jinými formami městského zahrádkaření prezentovanými ve vystavovaných studiích.
Sympozium sestává ze tří přednáškových a diskusních bloků, které se tématem zahrádek zabývají z různých úhlů pohledu. První, „politický“ panel, se bude věnovat především brněnské situaci ve vztahu k městskému plánování a politice. Účast v této sekci přislíbili Martin Ander (náměstek primátora města Brna, Strana zelených), Michal Závodský (občanské sdružení Masarykova čtvrť), Tomáš Kaláb (KALÁB – stavební firma, spol. s r. o.) a Martin Říha (Zastupitelstvo města Brna, Komunistická strana Čech a Moravy, Český zahrádkářský svaz).
V druhém, „akademickém“ panelu, budou na základě svých výzkumů městské zahrádkaření analyzovat Petr Gibas (Sociologický ústav Akademie věd ČR), Lucie Sovová (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity) a Arnošt Novák (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze).
V rámci třetího panelu se představí jednak autorka koncepce výstavy Hands-On Urbanism Elke Krasny (Akademie der bildenden Künste Wien), jednak architektka Gabu Heindel (Akademie der bildenden Künste Wien), architektka a badatelka Julia Wieger (Akademie der bildenden Künste Wien; Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs) a urbánní socioložka Mara Verlič (Akademie der bildenden Künste Wien), jejichž práce svým sociálním podtextem rezonují se základní myšlenkou výstavy – „right to the city“, tedy „právo na město“ – spojenou se společenskou samoorganizací a plánováním měst „zespoda“.

Sympozium bude simultánně tlumočeno.

Hands-On Urbanism 1850–2012. Právo na zeleň
Autorka výstavy: Elke Krasny
Grafický design výstavy: Alexander Schuh
Scénografie: Alexandra Maringer
Kurátoři: Rostislav Koryčánek, Jan Kristek, Markéta Žáčková
Doprovodný grafický design: Florian Karsten Studio
Organizátoři projektu: SPKH, z.s., Moravská galerie v Brně, Fakulta architektury VUT v Brně
Partneři projektu: Architekturzentrum Wien, Rakouské kulturní fórum v Praze, Odbor kultury Magistrátu města Brna
Produkce: Marika Kupková, Nina Ličková, Karolína Plášková

Akce je pořádána za finanční podpory statutárního města Brna a ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze.


Program sympozia:

PRVNÍ PANEL (politický – Brno)
10.30–10.40     Martin Říha, Zastupitelstvo města Brna (Komunistická strana Čech a Moravy), Český zahrádkářský svaz
10.40–10.50     Michal Závodský, občanské sdružení Masarykova čtvrť
10.50–11.00     Tomáš Kaláb, KALÁB – stavební firma, spol. s r. o.

11.00–11.10     Martin Ander, náměstek primátora města Brna (Strana zelených)
11.10–12.00     Diskuze – moderátoři: Jakub Kořínek, místopředseda komise Rady města Brna pro strategické a územní plánování (Žít Brno s podporou Pirátů), a Jan Kristek, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně

12.00–13.00         Oběd


DRUHÝ PANEL (akademický – Česko)

13.30–14.00        Petr Gibas, Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Zahrádkové osady: městské prostory krocení a hýčkání přírody
14.00–14.30        Arnošt Novák, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze,
Potenciál městského zahradničení – od kosmetických činností k reálným
alternativám
14.30–15.00        Lucie Sovová, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Zahrádkářské kolonie jako prostory alternativní produkce potravin
15.00–15.30        Diskuze – moderátor: Jan Kristek, Fakulta architektury Vysokého                učení technického v Brně

15.30–16.00        PřestávkaTŘETÍ PANEL (akademický – Rakousko)
16.00–16.30    Elke Krasny, Akademie der bildenden Künste Wien,
Hands-On Urbanism
16.30–17.00    Gabu Heindl, Akademie der bildenden Künste Wien,
Nezastavovací plán. Za nové plánování (a nástroje utváření) veřejného prostoru
17.00–17.30    Julia Wieger a Mara Verlič, Akademie der bildenden Künste Wien, Commoning. Otázky z kuchyně
17.30–18.00    Diskuze – moderátor Jan Kristek, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně

18.00–18.30        Shrnutí, závěr

Více informací >
Zdroj: Jan Kristek, FA VUT
Vložil: Tisková zpráva, 19.11.15 14:50
Návštěvnost: 868 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Související články
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Říjen 2019
arrow
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2019
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.