Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Pozvánka na konferenci Architektura v perspektivě

Katedra architektury Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava pořádá pod záštitou rektora VŠB – TU Ostrava prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. a děkanky Fakulty stavební prof. Ing. Darji Kubečkové Skulinové, Ph.D.

mezinárodní konferenci

Architektura v perspektivě

Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století

která se bude konat ve dnech 19. - 20. 4. 2012 od 10.00 hodin v sále NA2 v Nové Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě - Porubě

Hlavní hosté konference:
Prof. Ing.arch. Ivan Ruller - Vzpomínky na 60. A 70. léta
Prof. Ing.arch. Alena Šrámková - Co život dal
Doc. PhDr. Oldřich Ševčík, ing. arch. Ondřej Beneš - Postsovětská Moskva – architektura na cestách, hledání nové identity
Doc. Ing.arch. Radomíra Sedláková, CSc. - Budova původně navržená pro Národní shromáždění
Ing. arch. Marián Marcinka - Niekoľko skúseností a poznámok k architektúre 2. pol. 20. storočia
Ing.arch. Vladimír Matoušek, CSc. - Urbanistické problémy výstavby sídlišť v ČSR v 50.-70. letech 20. století
Ing.arch. Dušan Riedl, CSc. - Urbanismus měst v ČR ve 2.polovině 20.století ve vztahu k historickému a přírodnímu prostředí.
Dr hab. Ing. Arch. Jan Pallado - Housing architecture in upper silesia in the 1980s
Doc. Ing.arch. Petr Hrůša - Funkcionalistická tradice v současné architektonické tvorbě jako uzemnění stroje
Ing.arch. Viktor Rudiš – Ósaka a Lesná
Ing.arch. Milena Vitoulová, prof. Ing.arch. Zdeněk Strnadel - Vznik a vývoj univerzitního areálu VŠB v Ostravě - Porubě
Doc. Ing.arch. Ivo Klimeš – Divadelní architektura

Garanti konference:
Prof. Ing.arch. Ivan Ruller – odborný garant konference
Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. – odborná garantka konference
Ing.arch. Eva Špačková – spolugarantka konference
Dr. Ing.arch. Tomasz Wagner – spolugarant konference

Všechny informace o konferenci a elektronický přihlašovací systém najdete na webové stránce www.fast.vsb.cz/architektura-v-perspektive

Vstupné na konferenci (po el. přihlášení a zaplacení vložného do 12.4. 2012) 395,-Kč
Vstupné bez elektronické přihlášky placené na místě 495,-Kč
Výtisk monografie 195,-Kč
Společenský večer 295,-Kč
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Pro studenty bakalářského a magisterského stupně studia je vstup na konferenci volný.

Jednacím jazykem konference bude jazyk český, slovenský, polský a anglický.

Veřejná doprava: Zastávka tramvaje č. 7, 8, 9, 17 „Areál VŠB“ (od nádraží ČD Ostrava – Svinov směr Poruba)
Parkování: Parkoviště VŠB – TUO bezprostředně vedle auly – příjezd z ul. Dr. Slabihoudka (od Fakultní nemocnice)

Platby registruje a přijímá: Markéta Teslíková, sekretariát katedry architektury
+420 59 732 1939
marketa.teslikova@vsb.cz
Katedra architektury, Fakulta stavební, VŠB - TU Ostrava
L. Podéstě 1875, 708 33 Ostrava - Poruba

Sekretář konference: Ing.arch. Jakub Šebesta
mobil: 776564324
jakub.sebesta.st1@vsb.cz


program konference

1. den - 19. 4. 2012, sál NA 2
10.00 Slavnostní zahájení konference
Rektor VŠB -TU Ostrava - prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Děkanka Fakulty stavební VŠB -TU Ostrava – prof. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D.
10.20 prof. Ing.arch. Ivan Ruller - Vzpomínky na 60. a 70. léta
10.50 prof. Ing.arch. Alena Šrámková - Co život dal
11.20 doc. Ing.arch. Petr Hrůša - Funkcionalistická tradice v současné architektonické tvorbě jako uzemnění stroje
11.40 Ing.arch. Viktor Rudiš – Ósaka a Lesná
12.05 doc. Ing.arch. Radomíra Sedláková, CSc. - Budova původně navržená pro Národní shromáždění
12.30 Ing.arch. Marián Marcinka - Niekoľko skúseností a poznámok k architektúre 2. pol. 20. storočia
12.55 Ing.arch. Martin Chválek, MBA – zahájení výstavy GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2011
13.00 Přestávka na oběd
14.00 doc. PhDr. Oldřich Ševčík, ing.arch. Ondřej Beneš - Postsovětská Moskva – architektura na cestách, hledání nové identity
14.25 Ing. arch. Milena Vitoulová, prof. Ing.arch. Zdeněk Strnadel - Vznik a vývoj univerzitního areálu VŠB v Ostravě – Porubě
14.50 Ing. arch. Dušan Riedl, CSc. - Urbanismus měst v ČR ve 2.polovině 20.století ve vztahu k historickému a přírodnímu prostředí
15.15 Přestávka na kávu
15.30 prof. Ing.arch. Mojmír Kyselka, CSc. - Pět hlavních měst Moravy v ekotonu na konci 20.stoleti
15.55 doc. Ing.arch. Ivo Klimeš – Divadelní architektura
16.20 Ing.arch. Josef Němec, CSc. – Podíl SÚRPMO na urbanistické koncepce a rekonstrukce historických jader
16.45 Dr inż. arch. Marcin Spyra - Durability and fleetingness of architecture at the example of cross – border town Cieszyn,
17.15 Závěr 1. dne konference

2. den - 20. 4. 2012
I. sekce – Proměny měst a vesnic, sál NA 2
10.00 doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. - Změny materiálové základny na přelomu tisíciletí, FA VUT
10.15 Ing.arch. Petr Dýr,Ph.D - Revitalizace venkovských brownfields aneb návrat architektury zemědělských staveb, ARC FAST VUT Brno
10.30 Ing. Tereza Tribulová - BETON – KOV – SKLO. Materiály architektury 2. poloviny 20. století - příčiny poškození a protikorozní opatření, VŠCHT Praha
10.45 Mgr. Barbora Tribulová - Regionalizmus a regionálna architektúra v stredoeurópskom kontexte – príklad organickej architektúry na Slovensku, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11.00 Ing.arch. Martin Nedvěd - Hybridní architektura jako řešení problematiky vesnických „rudých domů“, FAST VŠB-TUO
11.15 Ing. arch. Jan Kašpar - Rekognoskace a zhodnocení stavu hlavních veřejných vesnických prostorů na Příbramsku, FSv ČVUT
11.30 Ing.arch.Branislav Puškár,PhD. - DALLAS 1982 – počiatok konceptu inteligentnej budovy, FA STU Bratislava
12.00 Přestávka na oběd

II. sekce – Občanské stavby, sál NA 3
10.00 Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. - Reprezentačná architektúra - Zastupiteľské úrady v kontexte dejinného vývoja Slovenska, FASTU Bratislava
10.15 Ing.arch. Stanislav Majcher, PhD. - Nemocnica včera a dnes, FASTU Bratislava
10.30 Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. - Mestský hotel 2. polovice 20. storočia na Slovensku, FASTU Bratislava
10.45 Ing.arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Ing. arch. Danica Končeková, PhD. - Školské stavby z druhej polovice 20. storočia na prahu zmien, FASTU Bratislava
11.00 Ing.arch. Peter Lovich PhD. - Nemocnice z 2. polovice 20. storočia v Bratislave súčasný stav a ich konverzia na obytnú funkciu projekty, realizácie, vízie, FASTU Bratislava
11.15 Ing.arch. Pavel Filsak - Zastupitelský úřad československé republiky v New Delhi
11.30 Ing.arch. Martina Nováková, MSc. - Zmysel „obyčajnej‘‘ architektúry - architektúra bez vlastností, FASTU Bratislava
11.45 Aneta Nosal, eng.arch., Tomasz Wagner, PhD, eng. arch. - Reanimator - factory of knowledge and technology revitalization project of the unfinished hospital complex ACM Zabrze-Gliwice, Silesian Institute of Technology in Gliwice
12.0 Přestávka na oběd

I. sekce – Proměny měst a vesnic, sál NA 2
13.00 Jakub Czarnecki , PhD. arch. - Potential of revitalization of mid twentieth century housing estates in the aspect of demographic changes predicted for upcoming decades, Silesian Institute of Technology in Gliwice
13.15 PhDr. Martin Horáček, Ph.D. - Prognóza osudu architektury 20. století v 21. století (ve srovnání s osudem architektury 18. století v 19. století a architektury 19. století ve 20. století), FCE VUT BRNO
13.30 dr inż. arch Paweł Maryńczuk - Links between gentrification and revitalization. Theory and practice in a local approach, Politechnika Śląska w Gliwicach
13.45 Mgr. Petr Gába - Ostrava a její sídlištní celky po roce 1945 (Stopy – Fakta – Svědectví), Ostravská univerzita - Filozofická fakulta
14.00 Mgr.et. Mgr. Vlastimil Rudolf - Kladno v 70. a 80. letech 20. století – Kladno žijící a umírající, aneb ke „světlým“ zítřkům?
14.15 Ing. Tomáš Med - Mezi zmarem a konverzí, FSv ČVUT (B)
14.30 Mgr. Věra Kubicová - Architektonická kresebná skica – mutující výtvarné medium. Formální stránka architektonického návrhu a její stylové proměny
14.45 Ing.arch. Eva Špačková - Potřebuje sídliště centrum? (vývoj veřejného prostoru lokálního centra v Karviné – Hranicích)
15.00 Přestávka na kávu

II. sekce – Bydlení, sál NA 3
13.00 Dr hab. Ing.Arch. Jan Pallado - Housing architecture in upper silesia in the 1980s
13.15 arch. Jerzy Wojewódka, PhD - „Habitaty mieszkalne” - pomostem w transformacji architektury mieszkaniowej w okresie lat 1950-1990, Politechnika Śląska w Gliwicach
13.30 Ing.arch. Dagmar Mikušková, PhD. - Priemet štandardizácie do dispozície bytu v spoločnosti bez sociálnych rozdielov a hľadanie
pozitív pre dnešné spoločensko-ekonomické podmienky, FA STU Bratislava
13.45 Jerzy Cibis, Ph.D., Eng, Arch, Adam Bednarski, Ph.D., Eng, Arch. - Commonality modernist architectural forms of housing from the years 1919-1939, Silesian Institute of Technology in Gliwice
14.00 Ing.arch. Edita Vráblová, PhD. - expanzia študentského bývania v druhej polovici dvadsiateho storočia, FA STU Bratislava
14.15 Jerzy Cibis, Ph.D., Eng, Arch, Wiesław Olejko, Ph.D., Eng, Arch. - The second life of a large panel - the modernization of a large panel construction, Silesian Institute of Technology in Gliwice
14.30 Ing.arch. Luba Selcova, PhD. - Priestorové minimum a funkčné optimum v nepanelových bytových domoch v 2. polovici 20. storočia a možnosti ich remodelácie, FASTU Bratislava
14.45 dr inż. arch. Grzegorz Nawrot - O Architekturze, nie tylko drugiej połowy XX wieku. Subiektywny charakter Architektury i przechowywanie zdarzeń zaistniałych, Politechnika Śląska w Gliwicach
15.00 Přestávka na kávu

I. sekce – Proměny měst a vesnic, sál NA 2
15.15 Mgr. Markéta Žáčková, Mgr. Jana Kořínková - Čtyři případy architektonických a urbanistických řešení brněnských panelových sídlišť s ohledem na výtvarnou výzdobu veřejných prostranství, FA VUT v Brně , FaVU VUT v Brně
15.30 Anna Korsak - Jagodzinska, Joanna Serdynska - Modern housing architecture of the center of katowice in the second half of the xx century, Politechnika Śląska w Gliwicach
15.45 Ing.arch. Adam Guzdek - Havířský brusel, FA VUT BRNO
16.00 Ing.arch. Marián Potočár – Námestie slobody v Bratislave - vízie, výstavba a slávnosti totalit, Ústav stavebníctva a architektúry SAV
16.15 Ing. Alexandra Burešová - Přestavba náměstí Karla IV. v Mělníku, NPÚ Praha
16.30 Ing. arch. Hana Řepková – Panelová sídliště a jejich regenerace, NPÚ Praha
16.45 Ing.arch. Dušan Ferianc, PhD. - Regenerácia námestia v Spišskej Novej Vsi a obnova mestskej radnice, FASTU Bratislava
17.00 Dr inż. arch. Urszula Nowacka-Rejzner - Zielona struktura Nowej Huty w planach z lat 50-tych i jej współczesny obraz, Politechnika Krakowska
17.15 doc. Ing. Martina Peřinková PhD. - Proměny architektury
17.30 Závěr 2. dne konference
Zdroj: Katedry architektury VŠB-TU Ostrava
Vložil: Tisková zpráva, 11.04.12 23:40
Návštěvnost: 3770 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Související články
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Říjen 2019
arrow
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2019
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.