Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     

Kalendář akcí

Připravované

Nejsou k dispozici žádné záznamy

Probíhající

 • Jižní část centra Prostějova
  Jednofázová otevřená projektová urbanistická soutěž
  Statutární město Prostějov
  03.07.2019 - 18.09.2019
 • Soutěže

  Jižní část centra Prostějova

  Jednofázová otevřená projektová urbanistická soutěž


  Vyhlašovatel: Statutární město Prostějov
  Vyhlášení: středa 03. červenec 2019
  Odevzdání: středa 18. září 2019, 15:00

  Předmětem soutěže je řešení budoucího urbanistického uspořádání jižní části centra města Prostějova, tedy přibližně území mezi nám. T. G. Masaryka a ulicí Wolkerovou, resp. ulicí Koželuhovou a Sušilovou. Součástí řešení bude jak návrh veřejných prostranství a jejich návazností a urbanistické struktury, tak lokace konkrétních objektů, jako je parkovací dům či městská tržnice. Zvolený návrh bude následně rozpracován do podrobnosti územní studie pro řešené území.

  Odměny
  1. cena - 150.000 Kč
  2. cena - 100.000 Kč
  3. cena - 70 000 Kč
  Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 30 000 Kč

  Porota
  Mgr. František Jura, primátor města
  Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora
  Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, předseda poroty
  Ing. arch. Alice Michálková
  Ing. arch. David Mikulášek

  https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=259737


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 21.07.2019

 • Stará hasička
  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž o návrh
  Hlavní 125, Brno - Komín
  Statutární město Brno, městská část Brno - Komín
  10.06.2019 - 23.09.2019
 • Soutěže

  Stará hasička

  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž o návrh


  Hlavní 125, Brno - Komín mapa
  Vyhlašovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Komín
  Vyhlášení: pondělí 10. červen 2019
  Odevzdání: pondělí 23. září 2019, 15:00

  Předmětem soutěže je návrh kulturního a společenského centra Stará hasička (objekt bývalé hasičky).  

  Součástí návrhu je také úprava přilehlého veřejného prostranství v rozsahu řešeného území, na kterém se pořádají společenské akce městské části (hody, vánoční slavnosti, koncerty, apod.). Návrh bude zpracován v podrobnosti architektonické studie.

  Stávající stav Staré hasičky je již nevyhovující a měl by být modernizován. Objekt kulturního a společenského centra by měl disponovat multifunkčním prostorem, klubovnami s odpovídajícím zázemím a měl by sloužit obyvatelům městské části. 

  Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 12. 7. 2019 a 26. 7. 2019 s výkladem zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je ve 13:00 hod. před vstupem do budovy Staré hasičky, Hlavní 125, Brno-Komín. 

  Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč): 
  400 000,-
  Datum konání hodnotící zasedání poroty: 
  3. - 4. 10. 2019
  Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA: 
  3. 6. 2019
  Předseda poroty: 
  doc. Ing. arch. Ivan Wahla
  Řádní členové poroty - závislí: 
  Mgr. Milada Blatná, místopředsedkyně poroty
  doc. Ing. arch. Michal Sedláček
  doc. Ing. arch. Antonín Novák
  Řádní členové poroty - nezávislí: 
  doc. Ing. arch. Ivan Wahla
  M.A. Svatopluk Sládeček
  Ing. arch. Markéta Veselá
  Ing. arch. Pavel Buryška
  Náhradníci poroty - závislí: 
  Ing. arch. Libor Vlček
  Ing. arch. Eugen Točík
  Náhradníci poroty - nezávislí: 
  Ing. arch. Pavel Klein
  Ing. arch. MgA. Jan Novotný
  Přizvaní odborníci: 
  Investiční náklady: Ing. Pavla Volešová
  Vnitřní prostředí: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
  Statika: Ing. Václav Přikryl
  Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

  https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/822200e7-21f5-468a-a9dd-910ff7f99bc8/zakazka/P19V00000005


   

  vložil: , 13.06.2019

 • Sluneční lázně a okolí přehrady v Jablonci nad Nisou
  soutěž o návrh na řešení
  Statutární město Jablonec nad Nisou
  09.09.2019 - 15.11.2019
 • Soutěže

  Sluneční lázně a okolí přehrady v Jablonci nad Nisou

  soutěž o návrh na řešení


  Vyhlašovatel: Statutární město Jablonec nad Nisou
  Vyhlášení: pondělí 09. září 2019
  Odevzdání: pátek 15. listopad 2019, 15:00

  Předmětem soutěže je řešení prostoru Slunečních lázní v Jablonci nad Nisou a vymezeného nejbližšího okolí. Soutěž o návrh přestavby objektu Slunečních lázní má přinést nejen řešení předmětné lokality, ale také partnera pro práci na dalších zásadních místech v okolí Jablonecké přehrady.

  Porota
  Řádní členové závislí
  MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora pro rozvoj města
  Ing. arch Petr Klápště, Ph.D., zastupitel města
  Ing. Milan Kouřil, zastupitel města
  Řádní členové nezávislí
  Ing. Pavla Drbalová
  Ing. arch Josef Faltejsek
  Ing. Ondřej Hofmeister
  Ing. arch. Michal Kuzemenský

  Odměny
  První cena - 200 000 Kč
  Druhá cena - 150 000 Kč
  Třetí cena - 100 000 Kč
  Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 50 000 Kč

  https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-692813950-74627817/ZadavaciDokumentace-692813950-74627817/


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 16.09.2019

 • Rekonstrukce krematoria Ostrava
  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž
  Statutární město Ostrava a Krematorium Ostrava, a.s.
  06.09.2019 - 11.12.2019
 • Soutěže

  Rekonstrukce krematoria Ostrava

  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž


  Vyhlašovatel: Statutární město Ostrava a Krematorium Ostrava, a.s.
  Vyhlášení: pátek 06. září 2019
  Odevzdání: středa 11. prosinec 2019, 13:00

  Cílem rekonstrukce jediného krematoria v kraji je v první řadě přizpůsobení jeho prostor pro návštěvníky současným nárokům na komfortní užívání a současně zajistit kvalitativně novou úroveň vzhledu stavby. Současný nevyhovující stav je dán řadou nekoordinovaných přestaveb v minulosti, které se podepsaly i na interiéru, a dosluhující životností opláštění stavby, které má nedostatečné technické parametry a je zdrojem neúnosných tepelných zisků a ztrát. Současně má být rekonstrukce citlivá k původnímu návrhu z šedesátých let a jeho objemovému řešení.

  Porota
  Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora města Ostravy
  Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy
  Lukáš Pecka, architekt Brno
  Marek Štěpán, architekt Brno
  Milena Vitoulová, architektka Ostrava

  Odměny
  1. cena - 250 000 Kč
  2. cena - 180 000 Kč
  3. cena - 120 000 Kč
  Pro návrhy neoceněné 180 000 Kč bez DPH, maximálně však bude jednomu návrhu přiznána částka 90 000 Kč

  https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=273611


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 13.09.2019

  Skončené

 • Ztvárnění pomníku filozofa Edmunda Husserla v Prostějově
  soutěž o návrh
  náměstí Edmunda Husserla v Prostějově
  Statutární město Prostějov
  11.07.2019 - 16.09.2019
 • Soutěže

  Ztvárnění pomníku filozofa Edmunda Husserla v Prostějově

  soutěž o návrh


  náměstí Edmunda Husserla v Prostějově
  Vyhlašovatel: Statutární město Prostějov
  Vyhlášení: čtvrtek 11. červenec 2019
  Odevzdání: pondělí 16. září 2019, 10:00

  Účelem soutěže je získat nejvhodnější návrh sochařského díla - pomníku Edmunda Husserla, včetně způsobu jeho umístění, který splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách, a vybrat účastníka, se kterým bude v následném jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) v souladu s ustanovením § 143 odst. 2, a § 65 ZZVZ zadavatel jednat o zadání následné zakázky – „Zhotovení pomníku E. Husserla v Prostějově“.
  Dílo je chápáno jako pocta prostějovskému rodáku Edmundu Husserlovi, matematikovi a filozofovi, zakladateli fenomenologie. Umělecké dílo by se mělo stát trvalou plnohodnotnou součástí nám. E. Husserla, mělo by odolat času v dlouhodobém výhledu materiálově i myšlenkově, mělo by přispět k poctě tomuto světově známému fenomenologickému filozofovi i k ozvláštnění a kultivaci zvoleného prostoru a potažmo celého centra města. Dílo by mělo zohledňovat význam osobnosti E. Husserla i kontext daného prostoru.
  Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu sochařského díla, jehož pojetí, materiálové ztvárnění a kompoziční i urbanistické začlenění bude ponecháno na kreativitě autora.

  Odměny
  1. místo - 36.000 Kč
  2. místo - 24.000 Kč
  3. místo - 12.000 Kč

  Porota
  Mgr. František Jura (primátor města)
  RNDr. Alena Rašková (náměstkyně primátora)
  Emerit. prof. Akad. soch. Kurt Gebauer
  Doc. Akad. soch. Jiří Novotný
  Mgr. & MgA. Vojmír Křupka

  https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=262023


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 21.07.2019

 • Parkovací dům u Krajského úřadu Ostrava
  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž
  Statutární město Ostrava
  05.06.2019 - 13.09.2019
 • Soutěže

  Parkovací dům u Krajského úřadu Ostrava

  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž


  Vyhlašovatel: Statutární město Ostrava
  Vyhlášení: středa 05. červen 2019
  Odevzdání: pátek 13. září 2019, 13:00

  Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích parc. č. 2634/8 a 2634/47 v k. ú. Moravská Ostrava a řešení souvisejícího parteru a návrh jeho úpravy v rámci řešeného území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.

  Porota
  Jaroslav Kania- náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
  Tomáš Macura- primátor města Ostravy
  David Witosz - místostarosta měst. obvodu Mor. Ostrava a Přívoz
  Ing. arch. Tadeáš Goryczka
  David Chmelař
  Ing. arch. Pavla Melková
  Ing. arch. Aleš Student

  Ceny
  První cena - 700 000 Kč
  Druhá cena - 500 000 Kč
  Třetí cena - 400 000 Kč
  Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 400 000 Kč.

  https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=250632


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 23.06.2019

 • 5. ročník soutěže Antonína Raymonda
  návrh revitalizace části sídliště Kročehlavy.
  Kladno, sídliště Kročehlavy, Okrsek 4
  Statutární město Kladno
  16.01.2019 - 11.09.2019
 • Soutěže

  5. ročník soutěže Antonína Raymonda

  návrh revitalizace části sídliště Kročehlavy.


  Kladno, sídliště Kročehlavy, Okrsek 4
  Vyhlašovatel: Statutární město Kladno
  Vyhlášení: středa 16. leden 2019
  Odevzdání: středa 11. září 2019, 18:00
  Výsledky: čtvrtek 26. září 2019

  Soutěž je vyhlášena pro studenty architektury a krajinářské architektury, kteří v době vyhlášení soutěže nedosáhli věku 30 let a kteří vyhoví veškerým požadavkům stanoveným v těchto soutěžních podmínkách. Soutěž je určena pro jednotlivé studenty, nikoli týmy, není určena pro postgraduální studenty.
  Město Kladno v druhé polovině 20. století řešilo potřebu nárůstu obyvatel výstavbou sídlišť v katastrálním území Kročehlavy. Kročehlavy jsou největším kladenským sídlištěm, kde žije zhruba 27 000 lidí v panelových domech. Výhodou této části města je blízkost lesa Bažantnice a lesa Na zabitém i pěší dostupnost nákupního centra Oáza. Dále se zde nachází objekt Spirály (volnočasové centrum pro děti). Významnou prostorovou i funkční dominantou je objekt bytového domu s bezbariérovými byty. Řešené území se vyznačuje vyššími domy a vyšší hustotou obyvatel. Typickým rysem současného stavu území je málo vzrostlých stromů mezi domy a problém s dopravou v klidu. Cílem soutěžních návrhů je řešení veřejných prostranství vymezeného území, stanovení jejich hierarchie a podoby za současného řešení aktuálních problémů jejich užívání, vytvoření nové identity místa a podpory aktivit ve venkovním prostoru. Parter sídlištního vnitrobloku bude řešen komplexně s ohledem na řešené problémy v území. Počítá se s návrhem pěších a cyklistických cest, řešení parkování, doplnění chybějícího mobiliáře, vegetační úpravy, umístění hřiště pro děti, psy, další venkovní aktivity. Dále je možné navrhnout detail některého hřiště či objektu občanské vybavenosti, jehož umístění autor v návrhu odůvodní.

  http://www.antoninraymond.cz/aktualni-rocnik-souteze/ds-1009/p1=51


   

  vložil: , 03.04.2019

 • Vstupní vestibul historické budovy Ministerstva průmyslu a obchodu
  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  23.04.2019 - 09.07.2019
 • Soutěže

  Vstupní vestibul historické budovy Ministerstva průmyslu a obchodu

  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž


  Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  Vyhlášení: úterý 23. duben 2019
  Odevzdání: úterý 09. červenec 2019, 16:00

  Předmětem soutěže je návrh architektonického a interiérového řešení vstupního vestibulu a podatelny objektu MPO, Na Františku 32, Praha 1, včetně návrhu mobiliáře, osvětlení a pozic bezpečnostních prvků. Součástí návrhu je propojení vstupního vestibulu a podatelny tak, aby se zajistil vstup do podatelny mimo bezpečnostní zařízení pro vstup do dalších prostor MPO. Konkrétní řešení ponechá zadavatel na invenci soutěžících, přičemž je třeba respektovat historické hodnoty budovy.
  Návrh vstupního vestibulu by měl představovat novodobou, smělou a zajímavou architekturu, která současným architektonickým jazykem vhodně doplní dílo architekta Josefa Fanty. Součástí řešení bude veřejný předprostor vstupu do budovy.

  CENY
  První cena se stanovuje ve výši 120 000 Kč.
  Druhá cena se stanovuje ve výši 80 000 Kč.
  Třetí cena se stanovuje ve výši 50 000 Kč.

  Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 50 000 Kč.

  POROTA
  Ing. Aleš Petera
  Ing. Janka Procházková
  Ing. Jan Benátský
  Ing. arch. Robert Hofman
  Ing. arch. Petr Janda
  Mgr. arch. Gabriela Kaprálová
  M. A. Martin Kloda
  Prof. M.A. Jan Němeček
  Doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.

  https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-584566061


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 03.05.2019

 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost: Brno-Černá Pole
  mezinárodní otevřená dvoufázová projektová architektonická soutěž o návrh
  Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
  08.04.2019 - 07.06.2019
 • Soutěže

  Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost: Brno-Černá Pole

  mezinárodní otevřená dvoufázová projektová architektonická soutěž o návrh


  Vyhlašovatel: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
  Vyhlášení: pondělí 08. duben 2019
  Odevzdání: pátek 07. červen 2019, 14:00

  Předmětem soutěže je navrhnout pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnosti (NÚKIB) nové sídlo, které by mělo splňovat vysoké nároky na efektivní práci jeho pracovníků, podporu inovativnosti, špičkové technologické vybavení, příjemné a konkurenceschopné pracovní prostředí a bezpečnost. Jako místo nového sídla byly vybrány pozemky Armády České republiky v Brně v městské části Černá Pole. Nové sídlo NÚKIB má být moderním pracovištěm, přitahujícím odborníky, budovou, která svým uživatelům poskytne nejlepší podmínky k jejich práci a k rozvoji inovativních řešení a přístupů.

  Porota

  Vladimír Petera, náměstek sekce NCKB, NÚKIB
  Věra Vojáčková, náměstkyně sekce provozně právní, NÚKIB
  Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
  Mark Kelly, PLP Architecture
  Matyáš Sedlák, m4 architekti
  Radek Kolařík, RKAW
  Antonín Novák, DRNH

  Ceny
  1. cena se stanovuje ve výši 1 500 000 Kč.
  2. cena se stanovuje ve výši 1 000 000 Kč.
  3. cena se stanovuje ve výši 500 000 Kč.

  Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži (skicovné)
  Mezi ostatní účastníky 2. fáze soutěže, kteří neobdrží cenu a jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka 500 000 Kč.

  https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-573752299/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-554315872-397624356=191751852/ZadavaciDokumentace-554315872-397624356/


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 23.04.2019

 • Komunitní centrum Říčanský mlýn
  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž
  Obec Říčany u Brna
  15.03.2019 - 05.06.2019
 • Soutěže

  Komunitní centrum Říčanský mlýn

  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž


  Vyhlašovatel: Obec Říčany u Brna
  Vyhlášení: pátek 15. březen 2019
  Odevzdání: středa 05. červen 2019, 16:00

  Předmětem soutěže je návrh objektu / objektů s malometrážními nájemními byty, terénní pečovatelskou službou pro seniory a s dalšími provozy sloužící pro bydlení seniorů a dalších místních osob v bytové nouzi.

  Porota
  Jan Studený – starosta obce – místopředseda poroty
  Ing. arch. Daniela Hanousková Boučková – externí závislá
  Iva Ďásková – vedoucí pečovatelské služby
  Ing. arch. Zdeňka Vydrová
  Ing. arch. Milan Nytra – předseda poroty
  Ing. arch. Martin Rusina
  Ing. arch. Lenka Hanusová

  Ceny
  1. cena se stanovuje ve výši 250.000 Kč
  2. cena se stanovuje ve výši 200.000 Kč
  3. cena se stanovuje ve výši 150.000 Kč

  Odměny
  Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 40.000 Kč

  https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/9e40bf6c-1a3b-4efd-b237-16c9c08ad3df/zakazka/P19V00000001


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 17.03.2019

 • Rekonstrukce a dostavba kina Česká Kamenice
  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž
  Město Česká Kamenice
  01.03.2019 - 03.05.2019
 • Soutěže

  Rekonstrukce a dostavba kina Česká Kamenice

  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž


  Vyhlašovatel: Město Česká Kamenice
  Vyhlášení: pátek 01. březen 2019
  Odevzdání: pátek 03. květen 2019, 13:00

  Předmětem soutěže o návrh je rekonstrukce a dostavby budovy kina v České Kamenici. Součástí návrhu budou i přilehlé pozemky včetně komunikace, a to v rozsahu dle situace. Konkrétní řešení ponechává zadavatel na invenci soutěžících. Zadavatel požaduje, aby po rekonstrukci byla budova energeticky šetrná a vyhovovala zákonu o hospodaření energií, v platném znění.

  Porota
  Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D.
  Jan Papajanovský – starosta
  Václav Doleček - místostarosta
  Martin Konečný - radní
  Dipl.-Ing. Jaroslava Zajícová
  Ing. arch. Jan Mach
  Matthias Horst

  Ceny
  1. cena - 210 000 Kč
  2. cena - 140 000 Kč
  3. cena - 90 000 Kč

  Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 30 000 Kč.

  https://zakazky.ceska-kamenice.cz/contract_display_3.html


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 04.03.2019

 • Socha T. G. Masaryka na Školním náměstí v Hranicích
  Město Hranice
  04.02.2019 - 15.04.2019
 • Soutěže

  Socha T. G. Masaryka na Školním náměstí v Hranicích


  Vyhlašovatel: Město Hranice
  Vyhlášení: pondělí 04. únor 2019
  Odevzdání: pondělí 15. duben 2019, 10:00

  Architektonicko-výtvarnou soutěž na Sochu T. G. Masaryka na Školním náměstí vypsalo město Hranice. Cílem je návrh na realizaci uměleckého díla, včetně jeho trvalého zakomponování do komorního prostranství před Základní uměleckou školou.           
  Soutěž byla připravena ve spolupráci s Českou komorou architektů. Nezávislými členy poroty jsou děkan brněnské Fakulty výtvarných umění Milan Houser, architekt Petr Janda a ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup. Není vyžadováno tradiční figurativní pojetí, ztvárnění uměleckého díla je ponecháno na tvůrčí invenci autorů. Soutěž nevylučuje úpravu samotného Školního náměstí.           
  Zadání soutěže je k dispozici na webu města a jeho úřední desce, ke stažení zde: https://www.mesto-hranice.cz/uredni-deska/architektonicko-vytvarna-soutez-socha-t-g-masaryka-na-skolnim-namesti-v-hranicich-e-c-29-2019 
  Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je 15. duben. Po vyhlášení výsledků budou soutěžní návrhy představeny na společné výstavě, doba realizace bude závislá
  na charakteru vybraného díla.

  https://www.mesto-hranice.cz/uredni-deska/architektonicko-vytvarna-soutez-socha-t-g-masaryka-na-skolnim-namesti-v-hranicich-e-c-29-2019


   

  vložil: , 04.02.2019

 • Spolkový dům v Horažďovicích
  Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž
  Město Horažďovice
  10.12.2018 - 11.02.2019
 • Soutěže

  Spolkový dům v Horažďovicích

  Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž


  Vyhlašovatel: Město Horažďovice
  Vyhlášení: pondělí 10. prosinec 2018
  Odevzdání: pondělí 11. únor 2019, 14:00

  Předmětem této soutěže o návrh je zpracování architektonického návrhu řešení objektu Spolkového domu v Horažďovicích s cílem rekonstrukce kina, oživení jeho provozu a transformace na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou. Součástí návrhu řešení bude přilehlé území křižovatky Strakonická – Plzeňská v Horažďovicích, kde dojde k vytvoření funkčního a atraktivního prostoru coby protipólu náměstí vyzývajícího projíždějící k zastavení a návštěvě města. Místo by se díky rozšíření objektu kina a úpravě okolí mělo stát centrem setkávání, kulturní nabídky a odpočinku s možností nákupu při zachování hodnotné dopravní obslužnosti a parkování.

  Cílem soutěže je získat kvalitní architektonický návrh transformace budovy, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace (Spolkový dům v Horažďovicích) a také kvalitní urbanisticko- architektonický návrh revitalizace území křižovatky Strakonická – Plzeňská.

  Porota
  Ing. Michael Forman, starosta
  Ing. Petr Meduna
  Ing. arch. Pavel Buryška
  MgA. Markéta Zdebská, předsedkyně poroty
  Ing. arch. MgA. Petr Uhlík

  Ceny
  1. cena - 210.000 Kč
  2. cena - 160.000 Kč
  3. cena - 108.000 Kč

  Návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, mohou být případně odměněny částkou na odměny ve výši 40.000 Kč

  Mezi účastníky druhé fáze soutěže, jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka 120.000 Kč

  https://zakazky.muhorazdovice.cz/contract_display_197.html


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 15.12.2018

 • Koncertní hala města Ostravy
  Dvoufázová užší projektová architektonicko-urbanistická soutěž
  Ostrava
  Statutární město Ostrava
  22.08.2018 - 01.02.2019
 • Soutěže

  Koncertní hala města Ostravy

  Dvoufázová užší projektová architektonicko-urbanistická soutěž


  Ostrava
  Vyhlašovatel: Statutární město Ostrava
  Vyhlášení: středa 22. srpen 2018
  Odevzdání: pátek 01. únor 2019, 13:00

  https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11973


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 06.10.2018

 • Polyfunkční dům Slivenec
  Užší jednofázová projektová architektonická soutěž
  Slivenec
  Městská část Praha-Slivenec
  15.09.2018 - 25.01.2019
 • Soutěže

  Polyfunkční dům Slivenec

  Užší jednofázová projektová architektonická soutěž


  Slivenec
  Vyhlašovatel: Městská část Praha-Slivenec
  Vyhlášení: sobota 15. září 2018
  Odevzdání: pátek 25. leden 2019, 12:00

  Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu Polyfunkčního domu Slivenec. Součástí komplexního řešení bude návrh společenského sálu a knihovny, všech souvisejících provozů a dále malometrážních bytových jednotek. Nově navržený objekt by měl vytvořit důstojný prostor pro společenský a kulturní život obce. Malometrážní byty budou určené pro seniory, mladé rodiny, učitele a zaměstnance městské části. Součástí projektu je i úprava navazujícího veřejného prostranství a řešení dopravy. Technické a provozní řešení by mělo odpovídat současným standardům. Návrh by měl respektovat ekonomické možnosti zadavatele.

  https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/polyfunkcni-dum-slivenec


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 25.11.2018

 • Špitálka
  mezinárodní urbanistická jednofázová otevřená ideová soutěž
  Brno
  Statutární město Brno
  30.10.2018 - 21.01.2019
 • Soutěže

  Špitálka

  mezinárodní urbanistická jednofázová otevřená ideová soutěž


  Brno
  Vyhlašovatel: Statutární město Brno
  Vyhlášení: úterý 30. říjen 2018
  Odevzdání: pondělí 21. leden 2019, 15:00

  Předmětem soutěže je urbanistický ideový návrh lokality Špitálka v Brně-Zábrdovicích. Návrh v rozsahu urbanistické studie, která stanoví rozsah, formu a funkční využití daného území vč. návazností na okolní lokality, bude zpracován na celé řešené území dle zadání soutěže (viz podklad P01). Návrh bude splňovat požadavky na současný městský prostor zahrnující funkci bydlení a doplněný o další funkce a plochy potřebné v kontextu lokality.
  S ohledem na významnost dané lokality a nutnost řešit celé území komplexně, navazuje na řešené území území dotčené, ve kterém by měly být navrženy vazby tak, aby celá lokalita působila jako celek.
  Předmětem návrhu je především nalezení optimálního využití zadaného území s důrazem na udržitelnost rozvoje, tedy na maximální možnou energetickou efektivitu a soběstačnost, na adaptabilnost na změny klimatu a na sociální resilienci. Při tvorbě urbanistické koncepce je potřeba pracovat s tvarováním budov z hlediska tepelných ztrát, orientací vůči světovým stranám, zohlednit výhled na Brno, současné i budoucí hlukové zatížení lokality, vše za účelem zajištění zdravého životního prostředí v území.

  Porota


  Řádní členové závislí
  Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna;
  Ing. Jaroslav Kacer, náměstek primátora města Brna - místopředseda;
  Ing. Petr Fajmon, MBA.

  Řádní členové nezávislí
  Univ. Prof. DI Sibylla Zech;
  Barbara van den Broek - předsedkyně;
  Ing. arch. Petr Hlaváček;
  Ing. arch. Pavel Hnilička

  Ceny
  První cena - 500.000 Kč
  Druhá cena - 400.000 Kč
  Třetí cena - 300.000 Kč

  Odměny
  Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 100.000 Kč

  https://kambrno.cz/souteze/spitalka/


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 02.11.2018

 • Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 2018
  verejná anonymná jednokolová architektonicko-urbanistická súťaž
  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
  25.10.2018 - 21.01.2019
 • Soutěže

  Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 2018

  verejná anonymná jednokolová architektonicko-urbanistická súťaž


  Vyhlašovatel: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
  Vyhlášení: čtvrtek 25. říjen 2018
  Odevzdání: pondělí 21. leden 2019, 15:00

  Predmetom súťaže je koncepčné architektonicko-urbanistické riešenie areálu Vysokej školy výtvarných umení na Drotárskej ceste 44 v Bratislave a podrobnejšie architektonické riešenie objektov, ktoré budú realizované v 1. etape, ktorými sú ubytovaco-stravovacie zariadenie, technologický pavilón a parkovacie zóny.

  Porota
  univ. dipl. Ing. arch. Aljoša Dekleva, M.Arch
  Mag. arch. Ernst J. Fuchs
  doc. Mgr. ak. arch. Roman Brychta
  prof. ak. arch. Imrich Vaško
  prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.
  doc. Pavel Choma, akad. mal.
  prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.

  Ceny
  1. cena - 20 000€
  2. cena - 12 000€
  3. cena - 7 000€

  https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/55


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 19.12.2018

 • PARKOVACÍ DOMY A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha
  Užší jednofázová projektová architektonická soutěž
  Praha
  Letiště Praha, a. s.
  30.07.2018 - 10.12.2018
 • Soutěže

  PARKOVACÍ DOMY A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha

  Užší jednofázová projektová architektonická soutěž


  Praha
  Vyhlašovatel: Letiště Praha, a. s.
  Vyhlášení: pondělí 30. červenec 2018
  Odevzdání: pondělí 10. prosinec 2018, 12:00

  Žádosti o účast se podávají elektronicky, na emailovou adresu letiste@arch-souteze.cz. Lhůta pro podání žádosti počíná běžet dnem vyhlášení a končí 14. září 2018 v 18.00 hod. Obsahem portfolií jsou minimálně 2 stavby (z toho 1 v hodnotě 100 mil. Kč bez DPH).

  Předmětem soutěže bude zpracování architektonického návrhu parkovacích domů, jejichž součástí bude v parteru navržený autobusový terminál veřejné autobusové dopravy a charterové autobusové dopravy.Nedílnou součástí bude i návrh Skywalku v ose ulice Aviatická a úpravy veřejného prostranství „Plazy“ mezi Terminálem 2 a novými parkovacími domy a jejich bezprostředního okolí. Očekáváme zapojení parkovacích domů s autobusovými terminály a Skywalku do struktur letiště, jejich aktivní včlenění do veřejného prostoru a kultivace okolí. Vlastní prostor Plazy, jeho řešení, mobiliář atd. bude považován za základ řešení dalších veřejných prostor v areálu Letiště Václava Havla.

  Návrh budov a okolí má zajistit celkovou jednotnost finálního prostoru s důrazem na kvalitní řešení odpovídající významu největšího mezinárodního letiště v České republice, které tvoří vstupní bránu pro miliony návštěvníků ČR, a to jak po funkční, tak architektonické stránce.

  Porota:
  David Olša
  David Pistora
  Ing. arch. Jan Schindler
  Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D.
  Osamu Okamura

  Ceny:
  1. cena 400.000 Kč
  2. cena 300.000 Kč
  3. cena 200.000 Kč

  Náhrady výloh spojené s účastí v soutěži budou poskytnuty ve formě skicovného všem účastníkům. Všichni účastníci, kteří předloží soutěžní návrh a splní tyto soutěžní podmínky, obdrží skicovné ve výši 400.000 Kč každému účastníkovi a to v termínu do 14-ti dnů po hodnotícím zasedání poroty.

  https://zakazky.cah.cz/contract_display_1084.html


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 07.09.2018

 • Současné umění ve veřejném prostoru - výtvarná soutěž (Kolín)
  proluka ulice Politických vězňů Kolín
  město Kolín
  13.09.2018 - 02.11.2018
 • Soutěže

  Současné umění ve veřejném prostoru - výtvarná soutěž (Kolín)


  proluka ulice Politických vězňů Kolín
  Vyhlašovatel: město Kolín
  Vyhlášení: čtvrtek 13. září 2018
  Odevzdání: pátek 02. listopad 2018, 13:30

  Místem instalace vybraných děl bude prostor proluky v ulici Politických vězňů. Jde o místo, kde lze spatřit panorama chrámu sv. Bartoloměje, kostnice a parkánů nad středověkými městskými hradbami.Předmětem veřejné výtvarné soutěže je získání dvou soutěžních návrhů na realizaci dvou dočasných uměleckých děl, které budou umístěna v prostoru proluky ulice Politických vězňů v Kolíně v ploše zeleně.Cena pro každé dílo bude 75 000,-Kč bez DPH.Pojetí a kompoziční začlenění bude ponecháno na volné kreativitě autorů.
  Díla by měla komunikovat s divákem a bezprostředním okolím jakožto součást veřejného prostoru. Po dobu instalace by se měla stát plnohodnotnou součástí zvoleného místa, měla by přispět k oživení a kultivaci daného prostoru, k vytvoření nové identity a být katalyzátorem veřejné diskuse.

  Není mnoho věcí, které po nás zůstanou dalším generacím. Mnohé z toho, co dnes zažíváme a vnímáme jako aktuální a palčivé bude zapomenuto. Mnohé z toho, čemu dnes naopak pozornost skoro nevěnujeme bude oceňováno. A umění je jedním z možných záznamů neopakovatelnosti a jedinečnosti naší existence.
  Porotci soutěže jsou Zdeněk Fránek, děkan Fakulty umění a architektury v Liberci, Markéta Fantová, umělecká ředitelka Pražského Quadriennale, dále zástupci Kolína, výtvarník Pavel Rajdl, Petr Švolba a Veronika Marešová, kurátorka Galerie Středočeského kraje GASK. Porotu za závislé reprezentuje městský architekt David Mateásko.

  https://zakazky.mukolin.cz/vz00000480


   

  vložil: Hana Morová, 17.09.2018

  Vložit novou akci

  Typ akce jiný typ
  Název
  Podnázev
  Vyhlašovatel
  Místo konání
  MapaGPS souřadnice    
  Lokace Domácí   Zahraniční
  Vyhlášení
  Odevzdání
  Čas

  Výsledky
  Odkazhttp://
  Podrobnosti
   
  Obrázky
  Pro výběr více obrázků použijte Ctrl nebo Shift
  TOPlist © archiweb.cz 1997-2019
  Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
  archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.