Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     

Kalendář akcí

Připravované

Nejsou k dispozici žádné záznamy

Probíhající

 • Komunitní centrum Říčanský mlýn
  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž
  Obec Říčany u Brna
  15.03.2019 - 05.06.2019
 • Soutěže

  Komunitní centrum Říčanský mlýn

  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž


  Vyhlašovatel: Obec Říčany u Brna
  Vyhlášení: pátek 15. březen 2019
  Odevzdání: středa 05. červen 2019, 16:00

  Předmětem soutěže je návrh objektu / objektů s malometrážními nájemními byty, terénní pečovatelskou službou pro seniory a s dalšími provozy sloužící pro bydlení seniorů a dalších místních osob v bytové nouzi.

  Porota
  Jan Studený – starosta obce – místopředseda poroty
  Ing. arch. Daniela Hanousková Boučková – externí závislá
  Iva Ďásková – vedoucí pečovatelské služby
  Ing. arch. Zdeňka Vydrová
  Ing. arch. Milan Nytra – předseda poroty
  Ing. arch. Martin Rusina
  Ing. arch. Lenka Hanusová

  Ceny
  1. cena se stanovuje ve výši 250.000 Kč
  2. cena se stanovuje ve výši 200.000 Kč
  3. cena se stanovuje ve výši 150.000 Kč

  Odměny
  Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 40.000 Kč

  https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/9e40bf6c-1a3b-4efd-b237-16c9c08ad3df/zakazka/P19V00000001


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 17.03.2019

 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost: Brno-Černá Pole
  mezinárodní otevřená dvoufázová projektová architektonická soutěž o návrh
  Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
  08.04.2019 - 07.06.2019
 • Soutěže

  Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost: Brno-Černá Pole

  mezinárodní otevřená dvoufázová projektová architektonická soutěž o návrh


  Vyhlašovatel: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
  Vyhlášení: pondělí 08. duben 2019
  Odevzdání: pátek 07. červen 2019, 14:00

  Předmětem soutěže je navrhnout pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnosti (NÚKIB) nové sídlo, které by mělo splňovat vysoké nároky na efektivní práci jeho pracovníků, podporu inovativnosti, špičkové technologické vybavení, příjemné a konkurenceschopné pracovní prostředí a bezpečnost. Jako místo nového sídla byly vybrány pozemky Armády České republiky v Brně v městské části Černá Pole. Nové sídlo NÚKIB má být moderním pracovištěm, přitahujícím odborníky, budovou, která svým uživatelům poskytne nejlepší podmínky k jejich práci a k rozvoji inovativních řešení a přístupů.

  Porota

  Vladimír Petera, náměstek sekce NCKB, NÚKIB
  Věra Vojáčková, náměstkyně sekce provozně právní, NÚKIB
  Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
  Mark Kelly, PLP Architecture
  Matyáš Sedlák, m4 architekti
  Radek Kolařík, RKAW
  Antonín Novák, DRNH

  Ceny
  1. cena se stanovuje ve výši 1 500 000 Kč.
  2. cena se stanovuje ve výši 1 000 000 Kč.
  3. cena se stanovuje ve výši 500 000 Kč.

  Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži (skicovné)
  Mezi ostatní účastníky 2. fáze soutěže, kteří neobdrží cenu a jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka 500 000 Kč.

  https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-573752299/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-554315872-397624356=191751852/ZadavaciDokumentace-554315872-397624356/


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 23.04.2019

 • Vstupní vestibul historické budovy Ministerstva průmyslu a obchodu
  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  23.04.2019 - 09.07.2019
 • Soutěže

  Vstupní vestibul historické budovy Ministerstva průmyslu a obchodu

  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž


  Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  Vyhlášení: úterý 23. duben 2019
  Odevzdání: úterý 09. červenec 2019, 16:00

  Předmětem soutěže je návrh architektonického a interiérového řešení vstupního vestibulu a podatelny objektu MPO, Na Františku 32, Praha 1, včetně návrhu mobiliáře, osvětlení a pozic bezpečnostních prvků. Součástí návrhu je propojení vstupního vestibulu a podatelny tak, aby se zajistil vstup do podatelny mimo bezpečnostní zařízení pro vstup do dalších prostor MPO. Konkrétní řešení ponechá zadavatel na invenci soutěžících, přičemž je třeba respektovat historické hodnoty budovy.
  Návrh vstupního vestibulu by měl představovat novodobou, smělou a zajímavou architekturu, která současným architektonickým jazykem vhodně doplní dílo architekta Josefa Fanty. Součástí řešení bude veřejný předprostor vstupu do budovy.

  CENY
  První cena se stanovuje ve výši 120 000 Kč.
  Druhá cena se stanovuje ve výši 80 000 Kč.
  Třetí cena se stanovuje ve výši 50 000 Kč.

  Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 50 000 Kč.

  POROTA
  Ing. Aleš Petera
  Ing. Janka Procházková
  Ing. Jan Benátský
  Ing. arch. Robert Hofman
  Ing. arch. Petr Janda
  Mgr. arch. Gabriela Kaprálová
  M. A. Martin Kloda
  Prof. M.A. Jan Němeček
  Doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.

  https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-584566061


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 03.05.2019

 • 5. ročník soutěže Antonína Raymonda
  návrh revitalizace části sídliště Kročehlavy.
  Kladno, sídliště Kročehlavy, Okrsek 4
  Statutární město Kladno
  16.01.2019 - 11.09.2019
 • Soutěže

  5. ročník soutěže Antonína Raymonda

  návrh revitalizace části sídliště Kročehlavy.


  Kladno, sídliště Kročehlavy, Okrsek 4
  Vyhlašovatel: Statutární město Kladno
  Vyhlášení: středa 16. leden 2019
  Odevzdání: středa 11. září 2019, 18:00
  Výsledky: čtvrtek 26. září 2019

  Soutěž je vyhlášena pro studenty architektury a krajinářské architektury, kteří v době vyhlášení soutěže nedosáhli věku 30 let a kteří vyhoví veškerým požadavkům stanoveným v těchto soutěžních podmínkách. Soutěž je určena pro jednotlivé studenty, nikoli týmy, není určena pro postgraduální studenty.
  Město Kladno v druhé polovině 20. století řešilo potřebu nárůstu obyvatel výstavbou sídlišť v katastrálním území Kročehlavy. Kročehlavy jsou největším kladenským sídlištěm, kde žije zhruba 27 000 lidí v panelových domech. Výhodou této části města je blízkost lesa Bažantnice a lesa Na zabitém i pěší dostupnost nákupního centra Oáza. Dále se zde nachází objekt Spirály (volnočasové centrum pro děti). Významnou prostorovou i funkční dominantou je objekt bytového domu s bezbariérovými byty. Řešené území se vyznačuje vyššími domy a vyšší hustotou obyvatel. Typickým rysem současného stavu území je málo vzrostlých stromů mezi domy a problém s dopravou v klidu. Cílem soutěžních návrhů je řešení veřejných prostranství vymezeného území, stanovení jejich hierarchie a podoby za současného řešení aktuálních problémů jejich užívání, vytvoření nové identity místa a podpory aktivit ve venkovním prostoru. Parter sídlištního vnitrobloku bude řešen komplexně s ohledem na řešené problémy v území. Počítá se s návrhem pěších a cyklistických cest, řešení parkování, doplnění chybějícího mobiliáře, vegetační úpravy, umístění hřiště pro děti, psy, další venkovní aktivity. Dále je možné navrhnout detail některého hřiště či objektu občanské vybavenosti, jehož umístění autor v návrhu odůvodní.

  http://www.antoninraymond.cz/aktualni-rocnik-souteze/ds-1009/p1=51


   

  vložil: , 03.04.2019

  Skončené

 • Rekonstrukce a dostavba kina Česká Kamenice
  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž
  Město Česká Kamenice
  01.03.2019 - 03.05.2019
 • Soutěže

  Rekonstrukce a dostavba kina Česká Kamenice

  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž


  Vyhlašovatel: Město Česká Kamenice
  Vyhlášení: pátek 01. březen 2019
  Odevzdání: pátek 03. květen 2019, 13:00

  Předmětem soutěže o návrh je rekonstrukce a dostavby budovy kina v České Kamenici. Součástí návrhu budou i přilehlé pozemky včetně komunikace, a to v rozsahu dle situace. Konkrétní řešení ponechává zadavatel na invenci soutěžících. Zadavatel požaduje, aby po rekonstrukci byla budova energeticky šetrná a vyhovovala zákonu o hospodaření energií, v platném znění.

  Porota
  Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D.
  Jan Papajanovský – starosta
  Václav Doleček - místostarosta
  Martin Konečný - radní
  Dipl.-Ing. Jaroslava Zajícová
  Ing. arch. Jan Mach
  Matthias Horst

  Ceny
  1. cena - 210 000 Kč
  2. cena - 140 000 Kč
  3. cena - 90 000 Kč

  Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 30 000 Kč.

  https://zakazky.ceska-kamenice.cz/contract_display_3.html


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 04.03.2019

 • Socha T. G. Masaryka na Školním náměstí v Hranicích
  Město Hranice
  04.02.2019 - 15.04.2019
 • Soutěže

  Socha T. G. Masaryka na Školním náměstí v Hranicích


  Vyhlašovatel: Město Hranice
  Vyhlášení: pondělí 04. únor 2019
  Odevzdání: pondělí 15. duben 2019, 10:00

  Architektonicko-výtvarnou soutěž na Sochu T. G. Masaryka na Školním náměstí vypsalo město Hranice. Cílem je návrh na realizaci uměleckého díla, včetně jeho trvalého zakomponování do komorního prostranství před Základní uměleckou školou.           
  Soutěž byla připravena ve spolupráci s Českou komorou architektů. Nezávislými členy poroty jsou děkan brněnské Fakulty výtvarných umění Milan Houser, architekt Petr Janda a ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup. Není vyžadováno tradiční figurativní pojetí, ztvárnění uměleckého díla je ponecháno na tvůrčí invenci autorů. Soutěž nevylučuje úpravu samotného Školního náměstí.           
  Zadání soutěže je k dispozici na webu města a jeho úřední desce, ke stažení zde: https://www.mesto-hranice.cz/uredni-deska/architektonicko-vytvarna-soutez-socha-t-g-masaryka-na-skolnim-namesti-v-hranicich-e-c-29-2019 
  Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je 15. duben. Po vyhlášení výsledků budou soutěžní návrhy představeny na společné výstavě, doba realizace bude závislá
  na charakteru vybraného díla.

  https://www.mesto-hranice.cz/uredni-deska/architektonicko-vytvarna-soutez-socha-t-g-masaryka-na-skolnim-namesti-v-hranicich-e-c-29-2019


   

  vložil: , 04.02.2019

 • Spolkový dům v Horažďovicích
  Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž
  Město Horažďovice
  10.12.2018 - 11.02.2019
 • Soutěže

  Spolkový dům v Horažďovicích

  Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž


  Vyhlašovatel: Město Horažďovice
  Vyhlášení: pondělí 10. prosinec 2018
  Odevzdání: pondělí 11. únor 2019, 14:00

  Předmětem této soutěže o návrh je zpracování architektonického návrhu řešení objektu Spolkového domu v Horažďovicích s cílem rekonstrukce kina, oživení jeho provozu a transformace na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou. Součástí návrhu řešení bude přilehlé území křižovatky Strakonická – Plzeňská v Horažďovicích, kde dojde k vytvoření funkčního a atraktivního prostoru coby protipólu náměstí vyzývajícího projíždějící k zastavení a návštěvě města. Místo by se díky rozšíření objektu kina a úpravě okolí mělo stát centrem setkávání, kulturní nabídky a odpočinku s možností nákupu při zachování hodnotné dopravní obslužnosti a parkování.

  Cílem soutěže je získat kvalitní architektonický návrh transformace budovy, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace (Spolkový dům v Horažďovicích) a také kvalitní urbanisticko- architektonický návrh revitalizace území křižovatky Strakonická – Plzeňská.

  Porota
  Ing. Michael Forman, starosta
  Ing. Petr Meduna
  Ing. arch. Pavel Buryška
  MgA. Markéta Zdebská, předsedkyně poroty
  Ing. arch. MgA. Petr Uhlík

  Ceny
  1. cena - 210.000 Kč
  2. cena - 160.000 Kč
  3. cena - 108.000 Kč

  Návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, mohou být případně odměněny částkou na odměny ve výši 40.000 Kč

  Mezi účastníky druhé fáze soutěže, jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka 120.000 Kč

  https://zakazky.muhorazdovice.cz/contract_display_197.html


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 15.12.2018

 • Koncertní hala města Ostravy
  Dvoufázová užší projektová architektonicko-urbanistická soutěž
  Ostrava
  Statutární město Ostrava
  22.08.2018 - 01.02.2019
 • Soutěže

  Koncertní hala města Ostravy

  Dvoufázová užší projektová architektonicko-urbanistická soutěž


  Ostrava
  Vyhlašovatel: Statutární město Ostrava
  Vyhlášení: středa 22. srpen 2018
  Odevzdání: pátek 01. únor 2019, 13:00

  https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11973


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 06.10.2018

 • Polyfunkční dům Slivenec
  Užší jednofázová projektová architektonická soutěž
  Slivenec
  Městská část Praha-Slivenec
  15.09.2018 - 25.01.2019
 • Soutěže

  Polyfunkční dům Slivenec

  Užší jednofázová projektová architektonická soutěž


  Slivenec
  Vyhlašovatel: Městská část Praha-Slivenec
  Vyhlášení: sobota 15. září 2018
  Odevzdání: pátek 25. leden 2019, 12:00

  Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu Polyfunkčního domu Slivenec. Součástí komplexního řešení bude návrh společenského sálu a knihovny, všech souvisejících provozů a dále malometrážních bytových jednotek. Nově navržený objekt by měl vytvořit důstojný prostor pro společenský a kulturní život obce. Malometrážní byty budou určené pro seniory, mladé rodiny, učitele a zaměstnance městské části. Součástí projektu je i úprava navazujícího veřejného prostranství a řešení dopravy. Technické a provozní řešení by mělo odpovídat současným standardům. Návrh by měl respektovat ekonomické možnosti zadavatele.

  https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/polyfunkcni-dum-slivenec


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 25.11.2018

 • Špitálka
  mezinárodní urbanistická jednofázová otevřená ideová soutěž
  Brno
  Statutární město Brno
  30.10.2018 - 21.01.2019
 • Soutěže

  Špitálka

  mezinárodní urbanistická jednofázová otevřená ideová soutěž


  Brno
  Vyhlašovatel: Statutární město Brno
  Vyhlášení: úterý 30. říjen 2018
  Odevzdání: pondělí 21. leden 2019, 15:00

  Předmětem soutěže je urbanistický ideový návrh lokality Špitálka v Brně-Zábrdovicích. Návrh v rozsahu urbanistické studie, která stanoví rozsah, formu a funkční využití daného území vč. návazností na okolní lokality, bude zpracován na celé řešené území dle zadání soutěže (viz podklad P01). Návrh bude splňovat požadavky na současný městský prostor zahrnující funkci bydlení a doplněný o další funkce a plochy potřebné v kontextu lokality.
  S ohledem na významnost dané lokality a nutnost řešit celé území komplexně, navazuje na řešené území území dotčené, ve kterém by měly být navrženy vazby tak, aby celá lokalita působila jako celek.
  Předmětem návrhu je především nalezení optimálního využití zadaného území s důrazem na udržitelnost rozvoje, tedy na maximální možnou energetickou efektivitu a soběstačnost, na adaptabilnost na změny klimatu a na sociální resilienci. Při tvorbě urbanistické koncepce je potřeba pracovat s tvarováním budov z hlediska tepelných ztrát, orientací vůči světovým stranám, zohlednit výhled na Brno, současné i budoucí hlukové zatížení lokality, vše za účelem zajištění zdravého životního prostředí v území.

  Porota


  Řádní členové závislí
  Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna;
  Ing. Jaroslav Kacer, náměstek primátora města Brna - místopředseda;
  Ing. Petr Fajmon, MBA.

  Řádní členové nezávislí
  Univ. Prof. DI Sibylla Zech;
  Barbara van den Broek - předsedkyně;
  Ing. arch. Petr Hlaváček;
  Ing. arch. Pavel Hnilička

  Ceny
  První cena - 500.000 Kč
  Druhá cena - 400.000 Kč
  Třetí cena - 300.000 Kč

  Odměny
  Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 100.000 Kč

  https://kambrno.cz/souteze/spitalka/


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 02.11.2018

 • Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 2018
  verejná anonymná jednokolová architektonicko-urbanistická súťaž
  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
  25.10.2018 - 21.01.2019
 • Soutěže

  Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 2018

  verejná anonymná jednokolová architektonicko-urbanistická súťaž


  Vyhlašovatel: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
  Vyhlášení: čtvrtek 25. říjen 2018
  Odevzdání: pondělí 21. leden 2019, 15:00

  Predmetom súťaže je koncepčné architektonicko-urbanistické riešenie areálu Vysokej školy výtvarných umení na Drotárskej ceste 44 v Bratislave a podrobnejšie architektonické riešenie objektov, ktoré budú realizované v 1. etape, ktorými sú ubytovaco-stravovacie zariadenie, technologický pavilón a parkovacie zóny.

  Porota
  univ. dipl. Ing. arch. Aljoša Dekleva, M.Arch
  Mag. arch. Ernst J. Fuchs
  doc. Mgr. ak. arch. Roman Brychta
  prof. ak. arch. Imrich Vaško
  prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.
  doc. Pavel Choma, akad. mal.
  prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.

  Ceny
  1. cena - 20 000€
  2. cena - 12 000€
  3. cena - 7 000€

  https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/55


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 19.12.2018

 • PARKOVACÍ DOMY A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha
  Užší jednofázová projektová architektonická soutěž
  Praha
  Letiště Praha, a. s.
  30.07.2018 - 10.12.2018
 • Soutěže

  PARKOVACÍ DOMY A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha

  Užší jednofázová projektová architektonická soutěž


  Praha
  Vyhlašovatel: Letiště Praha, a. s.
  Vyhlášení: pondělí 30. červenec 2018
  Odevzdání: pondělí 10. prosinec 2018, 12:00

  Žádosti o účast se podávají elektronicky, na emailovou adresu letiste@arch-souteze.cz. Lhůta pro podání žádosti počíná běžet dnem vyhlášení a končí 14. září 2018 v 18.00 hod. Obsahem portfolií jsou minimálně 2 stavby (z toho 1 v hodnotě 100 mil. Kč bez DPH).

  Předmětem soutěže bude zpracování architektonického návrhu parkovacích domů, jejichž součástí bude v parteru navržený autobusový terminál veřejné autobusové dopravy a charterové autobusové dopravy.Nedílnou součástí bude i návrh Skywalku v ose ulice Aviatická a úpravy veřejného prostranství „Plazy“ mezi Terminálem 2 a novými parkovacími domy a jejich bezprostředního okolí. Očekáváme zapojení parkovacích domů s autobusovými terminály a Skywalku do struktur letiště, jejich aktivní včlenění do veřejného prostoru a kultivace okolí. Vlastní prostor Plazy, jeho řešení, mobiliář atd. bude považován za základ řešení dalších veřejných prostor v areálu Letiště Václava Havla.

  Návrh budov a okolí má zajistit celkovou jednotnost finálního prostoru s důrazem na kvalitní řešení odpovídající významu největšího mezinárodního letiště v České republice, které tvoří vstupní bránu pro miliony návštěvníků ČR, a to jak po funkční, tak architektonické stránce.

  Porota:
  David Olša
  David Pistora
  Ing. arch. Jan Schindler
  Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D.
  Osamu Okamura

  Ceny:
  1. cena 400.000 Kč
  2. cena 300.000 Kč
  3. cena 200.000 Kč

  Náhrady výloh spojené s účastí v soutěži budou poskytnuty ve formě skicovného všem účastníkům. Všichni účastníci, kteří předloží soutěžní návrh a splní tyto soutěžní podmínky, obdrží skicovné ve výši 400.000 Kč každému účastníkovi a to v termínu do 14-ti dnů po hodnotícím zasedání poroty.

  https://zakazky.cah.cz/contract_display_1084.html


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 07.09.2018

 • Současné umění ve veřejném prostoru - výtvarná soutěž (Kolín)
  proluka ulice Politických vězňů Kolín
  město Kolín
  13.09.2018 - 02.11.2018
 • Soutěže

  Současné umění ve veřejném prostoru - výtvarná soutěž (Kolín)


  proluka ulice Politických vězňů Kolín
  Vyhlašovatel: město Kolín
  Vyhlášení: čtvrtek 13. září 2018
  Odevzdání: pátek 02. listopad 2018, 13:30

  Místem instalace vybraných děl bude prostor proluky v ulici Politických vězňů. Jde o místo, kde lze spatřit panorama chrámu sv. Bartoloměje, kostnice a parkánů nad středověkými městskými hradbami.Předmětem veřejné výtvarné soutěže je získání dvou soutěžních návrhů na realizaci dvou dočasných uměleckých děl, které budou umístěna v prostoru proluky ulice Politických vězňů v Kolíně v ploše zeleně.Cena pro každé dílo bude 75 000,-Kč bez DPH.Pojetí a kompoziční začlenění bude ponecháno na volné kreativitě autorů.
  Díla by měla komunikovat s divákem a bezprostředním okolím jakožto součást veřejného prostoru. Po dobu instalace by se měla stát plnohodnotnou součástí zvoleného místa, měla by přispět k oživení a kultivaci daného prostoru, k vytvoření nové identity a být katalyzátorem veřejné diskuse.

  Není mnoho věcí, které po nás zůstanou dalším generacím. Mnohé z toho, co dnes zažíváme a vnímáme jako aktuální a palčivé bude zapomenuto. Mnohé z toho, čemu dnes naopak pozornost skoro nevěnujeme bude oceňováno. A umění je jedním z možných záznamů neopakovatelnosti a jedinečnosti naší existence.
  Porotci soutěže jsou Zdeněk Fránek, děkan Fakulty umění a architektury v Liberci, Markéta Fantová, umělecká ředitelka Pražského Quadriennale, dále zástupci Kolína, výtvarník Pavel Rajdl, Petr Švolba a Veronika Marešová, kurátorka Galerie Středočeského kraje GASK. Porotu za závislé reprezentuje městský architekt David Mateásko.

  https://zakazky.mukolin.cz/vz00000480


   

  vložil: Hana Morová, 17.09.2018

 • Lávka přes řeku Berounku v Hlásné Třebani
  architektonická a konstrukční soutěž, užší, jednofázová
  Hlásná Třebaň
  Obec Hlásná Třebaň
  17.07.2018 - 31.10.2018
 • Soutěže

  Lávka přes řeku Berounku v Hlásné Třebani

  architektonická a konstrukční soutěž, užší, jednofázová


  Hlásná Třebaň
  Vyhlašovatel: Obec Hlásná Třebaň
  Vyhlášení: úterý 17. červenec 2018
  Odevzdání: středa 31. říjen 2018, 17:00

  Předmětem soutěže je zpracování architektonického a konstrukčního návrhu nové pěší a cyklistické lávky přes řeku v Berounku a jejího předpolí. Současná lávka je již technicky a esteticky nevyhovující, přesto hraje v životě obce důležitou roli. Jedná se o jediné přímé spojení se Zadní Třebaní, kde se nachází vlakové nádraží.

  Ceny
  1. cena - 215 000 Kč
  2. cena - 150 000 Kč
  3. cena - 100 000 Kč
  Odměny - zadavatel neudělí žádné odměny

  Porota
  Řádní členové závislí:
  Ing. Vnislav Konvalinka (místopředseda poroty)
  Mgr. Vojtěch Musil
  Řádní členové nezávislí:
  Prof. Ing. arch. Mirko Baum (předseda poroty)
  Ing. akad. arch. Jan Šépka
  Ing. Milan Komínek

  http://www.hlasnatreban.cz/architektonicka-soutez/


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 18.07.2018

 • Revitalizace Náměstí Míru ve Zlíně
  Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.
  Zlín
  Statutární město Zlín
  02.07.2018 - 27.09.2018
 • Soutěže

  Revitalizace Náměstí Míru ve Zlíně

  Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.


  Zlín
  Vyhlašovatel: Statutární město Zlín
  Vyhlášení: pondělí 02. červenec 2018
  Odevzdání: čtvrtek 27. září 2018, 12:00

  Předmětem soutěže je navržení architektonicko-urbanistického řešení centra Zlína - Náměstí Míru a jeho okolí s důrazem na strukturu veřejných prostranství. Součástí řešení je umístění dostatečného množství odstavných parkovacích stání pro potřeby centra města. Pro parkování se předpokládá umístění podzemních garáží v poloze pod náměstím při třídě Tomáše Bati, čímž dojde k uvolnění veřejného prostoru v okolí náměstí – jak v přilehlých ulicích, tak na prostranství na rohu tř. T. Bati a ul. Osvoboditelů (plocha před kostelem sv. Filipa a Jakuba).

  Předmětem soutěže je prověření území pro rozvoj kvality života ve Zlíně. Součástí soutěže je nalezení širších vztahů mezi jednotlivými veřejnými prostory a vyřešení vztahu náměstí Míru k hlavní třídě (plochy dříve zastavěného domovního bloku mezi zpevněnou částí náměstí Míru a třídou Tomáše Bati, ze které zbyl do dnešních dnů pouze jeden objekt). Město má zájem navázat na historii a umožnit tak zástavbu dané části náměstí. Součástí návrhu bude řešení veřejných prostor také v okolí náměstí Míru s přihlédnutím k nové kapacitě podzemního parkování – veřejné prostranství na rohu tř. T. Bati a ul. Osvoboditelů, na náměstí navazující ulice Rašínova a východní část ulice Bartošova. Důležité bude propojení nejrůznějších společenských aktivit s životem občanů a podpora dalšího rozvoje města Zlína s důrazem na aspekty nejen urbanistické a architektonické, ale i sociální, kulturní, vzdělávací, ekologické a ekonomické.

  Jedná se o dvoufázovou projektovou soutěž, přičemž první fáze soutěže bude ideová se zaměřením na urbanismus, fungování veřejných prostranství, provoz a řešení dopravy v klidu. V druhé fázi budou vybrané návrhy dopracovány do větší podrobnosti. Do druhé fáze soutěže zadavatel předpokládá vyzvat 6 účastníků. Návrh bude v první fázi soutěže obsahovat urbanistické a funkční pojednání celého řešeného území s důrazem na definování podoby náměstí Míru, jeho vztahu k okolním veřejným prostranstvím a jeho zasazení do okolní zástavby. Zásadním parametrem bude vyřešení dopravy včetně dopravy v klidu ve formě podzemního parkování. Součástí první fáze soutěže budou dvě základní etapy výstavby, návrh však popíše detailnější etapizaci výstavby jak v rámci první etapy, tak převážně v rámci druhé etapy.

  http://zlin.eu/soutez-na-namesti-miru-ve-zline-cl-3244.html


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 13.07.2018

 • Trojská škola
  Otevřená jednofázová projektová architektonická soutěž
  Trojská 211/110, Praha
  Městská část Praha 7 – Troja
  11.07.2018 - 14.09.2018
 • Soutěže

  Trojská škola

  Otevřená jednofázová projektová architektonická soutěž


  Trojská 211/110, Praha
  Vyhlašovatel: Městská část Praha 7 – Troja
  Vyhlášení: středa 11. červenec 2018
  Odevzdání: pátek 14. září 2018, 15:00

  Úkolem soutěže je optimalizovat stávající program a doplnit jeho kapacity dle potřeb provozovatelů. Důraz je kladen na oddělení provozů základní školy a gymnázia. Každý z nich bude mít samostatný, bezbariérový vstup logicky orientovaný k veřejnému prostoru. Kromě stávajícího pozemku č. 314/1 (s budovou pod č. 315) má škola nově k dispozici městský pozemek č. 294/1, na který je možné umístit provozy, které jsou na výuku navázány volněji (jídelna, aula, školní psycholog a preventista). O této novostavbě samospráva uvažuje jako o komunitním centru, ve kterém mohou probíhat také různé slavnosti a kulturní akce městské části. Všechny navrhované provozy musí mít adekvátní sociální zařízení. Zadavatel počítá s investicí 50 miliónů Kč bez DPH. V této částce není zahrnuta cena vybavení interiéru. Při návrhu je nutné dbát i na poměr mezi návrhem a rozpočtem v rovině investiční i provozní.


  Ceny a odměny

  1. cena: 275 000 Kč

  2. cena: 200 000 Kč

  3. cena: 100 000 Kč

  odměny: 50 000 Kč


  Porota

  Tomáš Bryknar (starosta MČ Praha 7 - Troja)

  Kateřina Tůmová (zástupkyně ředitele ZŠ Trojská)

  Štěpán Valouch (ov architekti)

  Markéta Zdebská (BY architects)

  Matěj Draslar (agps)

  Radim Jendřejas (ředitel Trojského gymnázia)

  Tomáš Drdácký (zástupce starosty)

  Martin Neruda (Martin Neruda architektura)

  http://cceamoba.cz/trojska-skola/


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 22.07.2018

 • Dopravní terminál a řešení předprostoru vlakového nádraží v Lanškrouně
  Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž
  Lanškroun
  Město Lanškroun
  31.05.2018 - 10.08.2018
 • Soutěže

  Dopravní terminál a řešení předprostoru vlakového nádraží v Lanškrouně

  Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž


  Lanškroun
  Vyhlašovatel: Město Lanškroun
  Vyhlášení: čtvrtek 31. květen 2018
  Odevzdání: pátek 10. srpen 2018, 14:00

  Předmětem soutěže je řešení předprostoru vlakového nádraží a celkově prostoru mezi ulicemi Nádražní a Dvořákova. Jedná se o důležitou spojnici s velkým potenciálem ke zlepšení dopravní situace v centru města, místem které by mělo vytvořit důstojný dopravní terminál vlakové a autobusové dopravy s odpovídajícím zázemím.

  https://www.lanskroun.eu/mesto-lanskroun-vyhlasuje-verejnou-architektonicko-urbanistickou-soutez-o-nbsp-navrh-reseni-dopravniho-terminalu/d-10997


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 15.07.2018

 • Pěší zóna Trutnov
  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž
  Město Trutnov
  24.11.2017 - 12.04.2018
 • Soutěže

  Pěší zóna Trutnov

  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž


  Vyhlašovatel: Město Trutnov
  Vyhlášení: pátek 24. listopad 2017
  Odevzdání: čtvrtek 12. duben 2018, 12:00

  Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu na řešení pěší zóny v ulici Horská v Trutnově. Návrh by se měl stát koncepčním podkladem, na jehož základě bude zadána zakázka na zpracování navazujících výkonových fází projekčních prácí, dohledu nad jejich provedením a uvedením předmětné stavby do užívání.
  Návrh by měl kompozičně, architektonicky i výtvarně zdůraznit propojení historického Krakonošova náměstí a nového náměstí Republiky. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti zadavatele

  Porota
  Ing. arch. Bohumír Prokop
  Ing. Hana Horynová (místostarostka)
  Ing. arch. Michal Rosa
  Ing. arch. Bohumír Prokop
  Ing. arch. František Křelina
  Ing. arch. Michaela Chvojková

  Ceny
  1. cena - 180 000 Kč
  2. cena - 100 000 Kč
  3. cena - 70 000 Kč
  odměny - 100 000 Kč

  zakazky.trutnov.cz/contract_display_608.html


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 01.01.2018

 • Nová základní škola „LOŠBATES“
  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž
  LOŠBATES, dobrovolný spolek obcí
  14.12.2017 - 26.03.2018
 • Soutěže

  Nová základní škola „LOŠBATES“

  Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž


  Vyhlašovatel: LOŠBATES, dobrovolný spolek obcí
  Vyhlášení: čtvrtek 14. prosinec 2017
  Odevzdání: pondělí 26. březen 2018, 16:30

  Předmětem soutěže je řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ. Kromě samotné budovy školy je potřeba vyřešit její napojení na hlavní komunikaci I/2 pomocí návrhu nové křižovatky, dopravu v klidu a vizi pro možné rozšíření školy na 3 x 9 tříd.

  Porota
  Ing. Josef Řehák – starosta Louňovic
  Ing. Eva Šmoldasová - starostka Tehovce
  Ing. arch. David Hlouch
  Ing. arch. Kateřina Vídenová
  M.A. Dorte Kristensen

  Ceny
  1. cena - 800 000 Kč
  2. cena - 550 000 Kč
  3. cena - 300 000 Kč
  odměny - 100 000 Kč

  cceamoba.cz/losbates/


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 01.01.2018

  Vložit novou akci

  Typ akce jiný typ
  Název
  Podnázev
  Vyhlašovatel
  Místo konání
  MapaGPS souřadnice    
  Lokace Domácí   Zahraniční
  Vyhlášení
  Odevzdání
  Čas

  Výsledky
  Odkazhttp://
  Podrobnosti
   
  Obrázky
  Pro výběr více obrázků použijte Ctrl nebo Shift
  TOPlist © archiweb.cz 1997-2019
  Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
  archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.