Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Vila s krytým bazénem

Autor: Petr Dobrovolný
Spolupráce: Josef Veselý, Vojtěch Kolář, Petr Förchtgott
Adresa: Česká republika
Realizace: 2017-19

Urbanismus, kompozice prostorového řešení
Řešené území je v územním plánu rozděleno podle způsobu využití na čtyři plochy: při severním okraji stavebního pozemku pruh šířky ca. 41m určený jako plochy zemědělské – trvalé travní porosty, plochu občanského vybavení na západní straně pozemku při ulici, plochu zeleně ochranné a izolační po východním a jižním obvodu pozemku a plochu bydlení v rodinných domech městské a příměstské ve střední části pozemku. Dané rozdělení respektuje i navržená zástavba.
Na pozemku byl navržen rodinný dům s krytým bazénem a doplňujícími objekty garáží a altánu. Budovy jsou umístěny na mírném návrší v těžišti pozemku. Příjezd je ze západní strany z veřejné komunikace. Příjezdová komunikace plynule stoupá pod úhlem ca. 6,0% a dělí se na příjezd ke garážím umístěným v úrovni 1.PP a příjezd k hlavnímu vchodu v úrovni 1.NP. Střecha garáží s dlažbou a kamennou poprsní tvoří nástupní prostor před hlavním vchodem.
Rodinný dům s kolmým křídlem krytého bazénu vymezují na jižní straně polootevřené nádvoří s dřevěnou palubou a volně stojícím objektem altánu. Kompozici doplňuje biotopové jezero o výměře ca. 280 m², které je těsně přisazeno k jihozápadnímu nároží domu a k palubě s altánem.
Pozemek je vysvahován směrem od zastavěného návrší a pojednán ve stylu anglické zahrady s rozsáhlou květnatou loukou ve střední části a vzrostlou obvodovou zelení. V bezprostředním okolí domu byly navrženy květinové záhony, skalky a pobytové trávníky.

Architektonické řešení
Hmotové řešení rodinného domu vychází z provozního členění: obytná část je řešena jako dvoupodlažní hranol s charakterem masivní kamenné stavby, ke kterému je kolmo přisazeno přízemní křídlo krytého bazénu obložené kovovými kazetami. Garáž a suterén vytvářejí z východní strany podnož hmotové kompozice a mají charakter masivní kamenné stavby. Sestavu doplňuje volně stojící objekt altánu s plochou vegetační střechou.
Hlavní vstup do domu je z nástupního předprostoru na severní straně a je zvýrazněn hlubokým ostěním. Vstupní hala je výrazně prosklená a umožňuje průhled do jižního nádvoří. Hala tvoří komunikační střed dispozice se schodištěm a výtahem a propojuje obytnou část domu s bazénovou halou.
Hlavní obytný prostor v 1.NP je náznakově rozdělen tělesem krbu v jeho středu na čtyři části: kuchyňský kout doplněný spižírnou, jídelní kout, sedací kout a bar. Prostor je rozměrným prosklením otevřen k jihu a posuvným okenním křídlem propojen s venkovní terasou. Prostor baru se otevírá rohovým oknem směrem k atraktivnímu výhledu na horské hřebeny. Kuchyňský kout je navržen na půdorysu písmene L doplněného ostrůvkem.
Bazénová hala je výrazně prosklená na jih a západ. Bazén je navržen jako nerezový, přisazený k východní podélné stěně. Provoz bazénu je doplněn WC, úklidovou komorou, sprchou, saunou a schodištěm propojen s fitness v 1.PP. Posuvné okno v západní fasádě umožňuje přístup na pobytovou terasu.
V severovýchodním rohu dispozice je pracovna přístupná ze vstupní haly.
V 2. NP je umístěna klidová část domu. Na západní straně dispozice jsou dva pokoje s terasou, koupelna, WC a úklidová komora. Na východní straně je ložnice s vlastní krytou terasou, šatnou a koupelnou.
Objekt je v celé ploše podsklepený. V 1. PP jsou umístěny obslužné provozy: technologie bazénu, technická místnost, serverovna, technický sklad, sklep, vinotéka, prádelna, a archiv. Prostorná chodba se vstupem do garáží slouží zároveň pro fitness.
Objekt hromadné garáže pro 7 vozů je částečně zapuštěný do terénu, přístupný výklopnými vraty na západní fasádě. Střecha je kryta kamennou pojízdnou dlažbou a vytváří nástupní předprostor před hlavním vstupem. V objektu je umístěno zázemí zahrady a hygienické zázemí.

Konstrukční, materiálové a technologické řešení
Rodinný dům je zděný z tepelněizolačních keramických bloků, založený na železobetonové desce v kombinaci se základovými pasy. Po obvodu objektu jsou provedeny stěny z betonových prolévaných tvárnic, které spolu se základovou deskou a asfaltovými izolacemi tvoří hydroizolační vanu. Stropy jsou železobetonové, monolitické. Fasády bazénového křídla jsou řešeny jako sendvič z prolévaných betonových tvárnic s vnějším zateplením a obkladem z tmavého plechu. Stěny obytné části jsou z vnější strany obloženy kamenným zdivem (rula). Stropní desky jsou přes prvky s přerušeným tepelným mostem (Schöck Isokorb) přetaženy na vnější líc fasád a ponechány jako pohledové. Nad okny jsou vytvořeny kapsy pro vnější žaluzie. Viditelné vnější plochy v 1.PP jsou z pohledového betonu. Střechy jsou ploché, kryté kačírkem, nad bazénovým křídlem řešeny jako vegetační extensivní.
Interiér je řešen v kombinaci omítaných stěn se světlými stropními podhledy, podlahami z dřevěných prken a keramických dlažeb a bude doplněn obklady a mobiliářem z masivního dřeva, solitérními prvky z tmavé oceli (krb), případně z kamene (stěna ve vstupní hale, obklad v bazénové hale).
Objekt byl navržen v téměř pasivním standardu. Je vybaven dvěma vzduchotechnickými rekuperačními jednotkami. Zdrojem tepla pro vytápění je tepelné čerpadlo země-voda.


Projekt
Fotografie
Roman Mlejnek
Zdroj: autorská zpráva
Vložil: Petr Šmídek, 15.10.19
Návštěvnost: 9 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Listopad 2019
arrow
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2019
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.