Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Rodinný dům V. K.

Autor: Bohuslav Fuchs
Autor obnovy: Jaromír Sedlák
Adresa: Lužická 3, Žabovřesky, Brno, Česká republika | mapa
Investor: Vojtěch Koplík
Stavební firma: Václav Dvořák a Alois Kuba
Projekt: 1928
Rekonstrukce: 2006-2009
Realizace: 1928-29

Rodinný dům V. K. je součástí urbanistického řešení jižní části katastrálního území Brno-Žabovřesky. V průběhu dvacátých a třicátých let XX. století postupně došlo k zástavbě svahů Kraví Hory mezi katastry Žabovřesk, Veveří a Stránic. Vznikl tak mimořádný soubor individuálních rodinných domů a vil, doplněný kvalitními řadovými domky, dvojdomy a bytovými domy drobnějšího měřítka. Oblast v okolí dnešních Kounicových kolejí je na mapových podkladech před 1. světovou válkou nazývána Českou úřednickou čtvrtí, která původně tvořila skromnější protiváhu Německé úřednické čtvrti v katastru Stránic (od roku 1925 nese název Masarykova čtvrť). Se vznikem Babákova náměstí (dnešního náměstí Míru) s kostelem Sv. Augustina (1930) a přilehlých školských areálů došlo k organickému propojení obou vilových čtvrtí v ojedinělý urbanistický celek. Pro zástavbu svahů horních Žabovřesk je charakteristická poměrně malá výměra stavebních parcel a méně výhodná orientace pozemků ke světovým stranám, než je tomu v sousedních katastrech Stránic a Pisárek.

Rozvoj území je úzce spjat s podnikatelskou činností projekční a stavební firmy Václava Dvořáka a Aloise Kuby, která zde realizovala celou řadu staveb podle vlastních návrhů. Současně zde však působili například Jaroslav Grunt, Josef Kranz a Bohuslav Fuchs, který zde realizuje v bezprostřední blízkosti tři domy mezi léty 1926 až 1929, zejména vlastní rodinný dům, který dnes patří k nejvýznamnějším památkám brněnské meziválečné tvorby.

Rodinný dům Vojtěcha Koplíka byl navržen Bohuslavem Fuchsem v roce 1928. Originální architektonická dokumentace objektu v několika variantách je uložena ve sbírkách Muzea města Brna jako součást umělecké pozůstalosti autora. Výkresy dokládají postup návrhu od první ryze účelové studie přes alternativy jednoduché dispozice a odlišné rozmístění okenních otvorů až k definitivní výrazově vytříbené puristické formě. Stavba byla kolaudována v srpnu roku 1929. Dvojdům je komponovaný ze dvou téměř identických hranolových, navzájem posunutých hmot na půdorysu písmene L. Druhý sousední dům investor později odprodal. V průběhu užívání byly provedeny některé úpravy, například přístavba garáže k východní fasádě domu, přesto je původní architektonické a dispoziční řešení stavby v podstatě intaktní.

Záměrem renovace bylo zachování původní atmosféry domu včetně konzervace většiny dochovaných originálních prvků a detailů. Technické vybavení domu bylo přizpůsobeno současným požadavkům s minimálními zásahy do konstrukcí a dispozic.

Dům byl navržen jako čtyřpodlažní nepodsklepená budova s plochou střechou. Čtvrté nadzemní podlaží výrazně ustupuje za fasádu objektu, čímž vytváří terasu, takzvanou sluneční lázeň s charakteristickým střešním pavilonem skeletové konstrukce. Severní průčelí je členěno výrazným hranolovým rizalitem, který obsahuje příslušenství domu s drobnými okny. Ustupující část fasády je akcentována typickými vertikálními sklobetonovými pásy vnitřního schodiště a předloženým venkovním schodištěm vedoucím do zahrady.

Fasády domu vycházejí z takzvané obvodové a diagonální kompozice, spočívající v maximálním uplatnění účinku plné hmoty stavby a prázdných ploch průčelí v kontrastu s okny, rozmístěnými po obvodu fasády blízko nároží. Rytmizované střídání proporcí a rozměrů okenních otvorů dramatizuje optické působení hmoty domu a umožňuje překvapivé rozdíly ve výtvarném účinku jednotlivých pohledů.

Barevné řešení exteriéru domu vychází z dochované autentické barevnosti a ze srovnání s jinými realizacemi Bohuslava Fuchse. Průzkum barevných vrstev na dřevěných a kovových oknech prokázal, že původní nátěr byl rubínově červené barvy. Tato barevnost rámů oken, mříží a vstupních dveří byla důsledně obnovena.

V interiéru zaujme především kontinuální obytný prostor přímo propojený se schodištěm a dělený prosklenou příčkou s posuvnými dveřmi. Původně byl dům vybaven vestavěným nábytkem v různém materiálovém a barevném provedení podle charakteru místnosti - obytném prostoru byla užita vysoce lesklá ebenová dýha, v ložnicích dýha dubová a v šatně bílý lak. Obklady stěn příslušenství byly provedeny z bílého opaxitového skla formátu 30 x 60 cm. Z originálního vybavení se však zachovaly pouze fragmenty. Okna jsou převážně dřevěná špaletová z modřínového dřeva - byla repasována a druhotně zasklena tepelně izolačními dvojskly. Jednoduchá ocelová okna byla vyměněna za okna dřevohliníková. Čtvrté nadzemní podlaží – střešní pavilon - je adaptováno jako ateliér. Původně byla místnost využívána pouze sezónně a nebyla vytápěna. Z ateliéru jsou přístupné dvě terasy, velká na jižní straně domu a malá na straně severozápadní.

Charakteristické vnitřní úpravy tvořily sádrové broušené omítky, pojednané barevnými nátěry. Kolorit interiéru odpovídal funkcionalistickému pojetí v duchu nizozemského neoplasticismu - hnutí De Stijl a německého Bauhausu. Základní barvy (červená xylolitová podlaha, žlutá a modrá výmalba) byly užity především na schodišti v kombinaci se světle šedou, zatímco v obytných místnostech se uplatňovala převážně světle zelená výmalba v souladu s dobovým názorem na psychofyzické působení barvy. Barevnost rovněž odrážela měnící se intenzitu osvětlení v jednotlivých prostorách v závislosti na světových stranách a proporci oken. Osluněné prostory byly vymalovány studenými odstíny, prostory orientované k severu pak výraznými teplými barvami. Toto řešení připomene například nedávno obnovené domy učitelů Bauhausu v Dessau od Waltera Gropia z let 1925-26.


Zdroj: autorská zpráva
Vložil: Jan Kratochvíl, 18.02.11
Návštěvnost: 40965 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Říjen 2019
arrow
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2019
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.