Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Casa Mapuche

Autor: BAK arquitectos
Adresa: Mapuche Country Club, Pilar, Argentina
Realizace: 2006 Zastavěná plocha: 142 m²
Plocha pozemku: 600 m²

PAMĚŤ


Klienti
Pár, se kterým se už dlouho přátelíme a pro který jsme před několika lety projektovali víkendový dům v Parque Leloir (Ituzaingó), nás požádali o radu při koupi parcely v Mapuche s cílem postavit dům stejného účelu.

Místo
Není nově rozparcelováno, prošlo dlouhým vývojem a je hodně porostlé stromy. Shodli jsme se s klienty, že volba místa byla trefou do černého. Mezi parcelami, které jsme si prohlédli, jsme jim doporučili tu s řadou jehličnatých stromů v popředí a  několika ovocnými stromy. Na jejich místě se bohužel měla z regulačních důvodů nacházet stavba a ovocné stromy musely být vykáceny. Navíc byly asi uprostřed parcely dva letité modré cedry a také bazén dobře usazený dále v zahradě.
Díky orientaci na severozápad, cedry vrhají většinu odpoledne na parcelu stín, ale jehličnany  na jihovýchodě domu nestíní. – Parcela je skvělá, řekli jsme přátelům.

Zadání
Přála bych si přenést dům z Parque Leloir na nové místo – řekla naše kamarádka a připojila – stále se mi strašně moc líbí. Mezitím nám ukazovali některé prvky z místní architektury, které je zaujaly. Šikmé střechy, šambrány omítnuté rozdílně než zdi,  dřevěné balustrády atd. Navrhli jsme přátelům: „ nechejte nás, ať vás překvapíme, tak jako před pár lety“. Tak začaly „hodiny architektury pro klienty“ úkol, přidaný k těm, které jsou v profesi obvyklé. Tuto „výuku“  jsme se vždy snažili dotáhnout do konce, protože ačkoliv vyžaduje mnoho energie, výsledek nám dovoluje žít naší profesi s radostí a klienti jsou nakonec potěšeni, že jsme je vedli po cestě, na kterou neměli přístup.

Program
Stručný – už jsme znali životní styl našich přátel, ti pouze poznamenali, že potřebují tři ložnice, hlavní obytný prostor s krbem a integrovanou jídelnou, malou samostatnou kuchyň a krytou pavlač s topeništěm (grilem). Vše, pokud to bude možné, v jedné úrovni přízemí. Esteticko-konstrukční požadavky byly víceméně takové: nechceme pohledový beton, preferujeme spíše tradiční provedení, líbí se nám velká okna spojující interiér s exteriérem, chtěli bychom nějakou šikmou střechu s vrchním světlem.
Rozpočet stanovil standardní cenu, se kterou jsme měli pracovat a stavba měla nabýt přibližně 140 m².

Návrh
Navrhli jsme minimální obměnu programu: třetí ložnice měla být součástí obytného a jídelního sektoru ( účel této ložnice měl být pouze příležitostný). Co se týče  tvarových podmínek, dohodli jsme se na  jiné variantě střechy, která by samozřejmě také respektovala světelné požadavky.
Každý nový úkol chápeme jako příležitost ke zkoumání a hledání  na teoreticko – praktickém poli architektury. V tomto případě se nám zdálo šťastné pokračovat v prohlubování tématu vložených malých patii uvnitř podlaží, tak jak jsme to provedli na jedné dřívější práci. Výsledek byl tehdy velmi zajímavý, přilehlá patia propůjčují místnostem dojem větší rozlohy, proměnlivou světelnou atmosféru, poskytují pohledy a průhledy do okolí z mnoha různých úhlů domu.
Navrhli jsme tedy jednopodlažní dům, jako hranol perforovaný malým patiem, s rovnou střechou, která se zvedá na dvou místech, tak aby vnikalo dovnitř světlo, a aby byla více zřejmá přítomnost krajiny. Střecha probíhá mezi dvěma bočními stěnami odstupujícími  3m od hranice pozemku, tyto stěny mají jen málo otvorů aby se zamezilo pohledům k sousedům. Přední i zadní fasáda je řešena zástěnami střídavě ze skla a kebračového dřeva (strom Quebracho, orig. překládá se kebračo).
Pečovali jsme o to, aby průhledné zástěny na fasádě byly kryty před pohledy; ať už proto, že jsou nízké a budou schované za keři nebo proto, že jsou umístěny vysoko, což zabraňuje pohledům z ulice dovnitř do domu. Kebračové dřevo dává pevný vzhled exteriéru a najdeme ho i v interiéru: ve vstupu; na jedné boční stěně; je z něj vyroben nábytek zádveří; je použito u krbu a pro desku na terase s grilem. Tento materiál byl vybrán speciálně tak, aby kontrastoval svou rustikální kvalitou s čistými, základními a abstraktními liniemi zbytku domu.
Hranol je položen v terénu zvýšeném asi o 20 cm a  je napojen na okolní plochy (parkovací místo, bazén a solárium) trámy zapuštěnými do trávy.

Funkční uspořádání
Objemy jsou jednoduše uspořádány okolo malého patia, jen ložnice s koupelnami jsou pohledově oddělené od obývací části. Kuchyně se vloudila mezi ně, aniž by se navenek projevila; terasa je začleněna do půdorysu podlaží. Do domu se vstupuje dveřmi o plné výšce patra, opět vyrobenými z kebračového dřeva. Vstup zapuštěn v závětří vykrojeného v hranolu domu.

Strukturální řešení
Podlaží domu o 14 x 10.8 m je přikryto deskou ze železobetonu s obrácenými žebry po celém rozpětí, nad kterými je parozábrana a vrchní plášť. Tato deska je uložena na jihovýchodní straně na dvojité zděné stěně se vzduchovou komůrkou a na severovýchodní straně na betonové stěně.
Strop a betonová stěna jsou spojeny prostřednictvím malé konzoly, která nechává vedení ventilace krbu a grilu skryté. Konzola umožňuje vstup světla pásovým oknem po téměř celé délce boční stěny Uprostřed  rozpětí stropu je deska podporována dvěma sloupy na fasádách. Sloupky z ocelových profilů jsou umístěny uprostřed rozpětí v modulovém rastru. Tyto kovové sloupy byly navrženy v minimálním průřezu aby se integrovaly a zmizely v prostoru vyrovnané s otvory ve stěnách.

Stavba
Vnější zdi byly jsou dokončeny omítkou v pískové barvě. Vnitřní zděné příčky jsou omítnuté a natřené bílým latexem. Strop je omítnutý sádrou a natřen pískovou barvou. Podlahy jsou dřevěné v ložnicích, v obytných zónách a v jídelně. Glazovaná keramika je položena v kuchyni, na terase, v patiu a při vstupu. Koupelny jsou oděny do travertinově zbarveného mramoru s několika detaily z keramiky. Zasklené plochy  jsou upevněny v hliníkových rámech tmavé bronzové barvy, skla jsou dvojitá se vzduchovou mezerou. Topení je podlahové. Zařízení kuchyně je bíle lakované.

Zařízení
Nábytek speciálně navržený pro tento dům je vyroben z kanadské borovice pocházející z původních obalů na motory.

Zacházení s otvory a jejich vztah se světlem a krajinou
Umístění a velikost otvorů má v našich dílech největší vztah k „výstřižkům“ krajiny (městské nebo přírodní), které chceme zdůraznit, podtrhnout a ke všem kompozičním prvkům fasády, kde obvykle okna a dveře hrají hlavní roli. Tak jsme při práci na této stavbě pečlivě zvažovali kudy bude do domu plynout světlo a obrazy krajiny tak, aby pozorovatel procházející domem byl překvapen hledíce dolů, jindy když se dívá vzhůru přes úzké štěrbiny nebo velká okna. Co se týče umělého světla, snažili jsme se podpořit neurčitost hranic hlavní zóny domu osvětlením, které dovoluje měnit směr a intenzitu světla. Osvětlení jsme umístili do řad na místa kudy přichází světlo přirozené.


MEMORIA

Los comitentes
Una pareja de amigos a los que  hace varios años les habíamos proyectado una casa de fin de semana en Parque Leloir (Ituzaingó) nos consultaron para decidir la compra de un lote en Mapuche con el objeto de hacer una obra con el mismo fin.

El lugar
El sitio de referencia no es un country nuevo de manera que los años le han sumado el valor  de una espléndida forestación, razón por la cual coincidimos con estos amigos en que la elección del lugar era muy acertada. Entre los lotes que recorrimos les recomendamos uno con una hilera de coníferas sobre el frente, una zona próxima con varios árboles frutales (donde lamentablemente por razones reglamentarias debería ubicarse la casa), dos añosos cedros azules cerca de los ejes medianeros, aproximadamente en el medio del lote y una pileta de natación bien ubicada. - La orientación del lote es con el fondo al NO de manera que los cedros cubren gran parte del sol de la tarde y las coníferas al SE no arrojan sombra sobre la casa, el lote es estupendo- les dijimos.

El encargo
-Yo quisiera transportar la casa de Parque Leloir al nuevo terreno - dijo nuestra amiga - me sigue gustando muchísimo – agregó, mientras entre ambos nos mostraban algunos elementos que les gustaban de las casas del country: techos inclinados, ventanas enmarcadas en revoques diferenciados de los muros que las contienen, barandas de madera en cruz, etc. Nosotros les sugerimos - déjennos que volvamos a sorprenderlos como lo hicimos hace unos años - . Así comenzaron las “clases de arquitectura para clientes”, tarea docente  adicional a las propias de un encargo, que siempre intentamos llevar a cabo, porque aunque demanda mucha energía, el resultado nos permite vivir nuestra profesión con alegría y los clientes se muestran agradecidos de haberlos conducido por un camino al que no tenían acceso.

El programa
Escueto, ya que conocemos su forma de vida, simplemente acotaron que necesitaban tres dormitorios, un generoso lugar de estar con chimenea, un comedor integrado, una pequeña cocina independiente y una galería cubierta que incluyera la parrilla. Todo en planta baja de ser posible. Los requerimientos estético- constructivos luego de varias “clases en el estudio y en la calle” fueron mas o menos así – no queremos hormigón a la vista, preferimos una terminación mas tradicional, nos gustan los grandes ventanales que nos relacionen con el exterior, quisiéramos algún techo inclinado por donde entre la luz desde arriba-. Respecto del presupuesto deberíamos trabajar con valores standard y la construcción podría rondar los 140 m².
 
La propuesta
Les sugerimos en principio una adecuación mínima del programa: que el tercer dormitorio pudiera ser integrable al sector de estar comedor ya que dicho uso iba a ser requerido solo ocasionalmente. Y respecto de los condicionantes de forma, les pedimos que nos dejaran presentarle alguna variante al techo inclinado que no renunciara por supuesto al los requerimientos de entrada de luz.
Siempre encaramos cada nuevo encargo como una oportunidad de investigación en el campo teórico- práctico de la arquitectura, para esta circunstancia (cliente, lugar, programa, presupuesto) nos pareció oportuno seguir profundizando sobre el tema de la inclusión de pequeños patios dentro de la planta como lo habíamos hecho en una obra anterior ya que fue muy interesante el resultado obtenido porque los patios se suman a los locales contiguos otorgándole una sensación de mayor amplitud, una atmósfera cambiante por los efectos de la luz entrando a través de ellos y una vista del paisaje circundante desde los mas variados ángulos de la planta.  
Les propusimos entonces una casa resuelta en planta baja como un prisma simple perforado por un pequeño patio, con una cubierta plana que se levanta en dos sectores de la planta para dejar pasar la luz y hacer mas evidente la presencia del paisaje.  La cubierta se continúa en dos tabiques laterales hasta tocar el piso, separados 3m de los ejes medianeros con pocas perforaciones para evitar las vistas a los vecinos. Tanto el frente como el contrafrente se resuelven con paños alternados de vidrio y de madera de quebracho. Cuidando de que hacia el frente la posición de los paños abiertos quede al resguardo de la mirada de los vecinos ya sea porque son bajas y van a quedar ocultas detrás de arbustos o porque son altas lo que impide ver hacia adentro desde la calle. El quebracho de fuerte presencia en el exterior también es protagonista como cerramiento en el interior y hace las veces de mesada que recorre uno de los laterales de la planta resolviendo muebles de guardado, chimenea, mesada de la  galería y parrilla. Este material fue especialmente elegido para contrastar con su rusticidad con las líneas puras, elementales y abstractas del resto de la casa. El prisma está posado en el terreno, elevado unos 20cm y vinculado a las áreas exteriores (lugar de estacionamiento, pileta y solarium) con durmientes de quebracho enterrados en el pasto.

La organización funcional
El volumen simple resuelve las funciones alrededor del pequeño patio y solo quedan reservados a la mirada del que accede a la vivienda los dormitorios y sus baños. La cocina se insinúa sin llegar a mostrarse y la galería está incorporada como un ambiente más de la planta. Se accede a la casa a través de un socavado del prisma por una puerta de toda la altura disponible disimulada en un paño de madera de quebracho.

La solución estructural
La planta de la casa de 14.00m x 10.80m está cubierta por una losa de hormigón armado con vigas invertidas en todo su perímetro que esconden el contrapiso de pendiente y la membrana hidrófuga. Esta losa descansa  en su lateral SE en un muro doble de mampostería con cámara de aire y en el lateral NE en un tabique de hormigón a través de mensuras que permiten que cubierta y tabique se separen para que sea posible la entrada de luz cenital en todo su extensión y que los conductos de ventilación de la chimenea y la parrilla queden ocultos. En el centro de la losa se dispusieron columnas de perfiles de hierro según una grilla modular. Estas columnas metálicas se proyectaron de sección mínima, con el objeto de que se integren y desaparezcan, alineadas con las aberturas.

La construcción
Los muros exteriores se terminaron con revestimiento para frente color arena. Los tabiques interiores de ladrillos huecos revocados y pintados con latex blanco. El cielorraso es de yeso aplicado pintado color arena. Los pisos son de madera en los dormitorios y en las zonas de estar y comedor, de cerámica esmaltada en cocina, galería, patio y acceso. Los baños están revestidos en mármol travertino con algunos detalles de venecita de cerámica.  Las aberturas son de aluminio anodinado color bronce oscuro con vidrios con cámara de aire. La calefacción es por piso radiante. Los muebles de cocina son laqueados color blanco.

Mobiliario
Los muebles especialmente diseñados para esta vivienda fueron realizados con madera recuperada de pino canadiense proveniente de cajones de embalaje de motores.  

El tratamiento de las aberturas y la relación con la luz y el paisaje
La posición y tamaño de las aberturas tienen en nuestras obras más relación con el recorte del paisaje (urbano o natural) que se quiere destacar que con el rol de elemento de composición de fachada que suele atribuírseles. Es así que para esta obra estudiamos cuidadosamente por donde habría de colarse tanto la luz como el paisaje de forma que el que observa hacia fuera recorriendo la casa puede sorprenderse, en algunos casos mirando hacia abajo, en otros mirando hacia arriba a través de angostas rajas o de grandes aberturas. En relación con la luz artificial se buscó remarcar la indeterminación de la zona principal de la casa, con artefactos luminosos que permiten variar la dirección de la luz y su intensidad lumínica y colocar iluminación en la raja por donde se cuela la luz de día.
Zdroj: překlad autorské zprávy Michaela Dlouhá
Vložil: Petr Šmídek, 16.02.07
Návštěvnost: 79694 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
...au :) hana vesela 18.02.07 13:46
Poznámka k překladu pipe 26.02.07 18:36
konstrukce je struktura, struktura je konstrukce Petr Šmídek 26.02.07 19:19
Ani já nejsem nevděčný pipe 27.02.07 02:13
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Říjen 2019
arrow
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2019
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.