Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Náměstí Sametové Revoluce III. - 2018/Hithit
Díky Hithit.cz přispějete realizaci knihy!
Milí čtenáři,
máme pro Vás nové aktuálně aktualizované kapitoly chystaného knižního vydání urbodramatu Náměstí Sametové revoluce 2018, které brzy vyjde díky i Vaší podpoře a zakoupením
    odměny na sbírce Hithit.cz
   

Doporučuji ke zhlédnutí tři minutové trailery, kde autoři Vích, Balhar a Vích+Balhar vypráví, jak celé urbodrama vlastně vzniklo a k čemu je dobré:
    3x TRAILER NSR     

Odměny jsou pro ty nejrychlejší již od 200,- Kč/kus
Na realizaci knihy je celkem potřebných 88.000,- Kč
(když se suma nevybere, peníze se dárcům vrací, což pevně věříme, že nás nepotká...).

Děkujeme za Vaši podporu!
Předchozí díly
N á m ě s t í  S a m e t o v é  R e v o l u c e  I. (1 - 8)
N á m ě s t í  S a m e t o v é  R e v o l u c e  II. (9 - 15)

Následující díly
N á m ě s t í  S a m e t o v é  R e v o l u c e  IV. (20 - 24)http://www.archiweb.cz/images/blog/gallery/picture_54177_345_43.jpg

 


  urbodrama / 2018 / Revue Beau!


opulentní steampunkové svatojánské urbodrama

plasticky rozvíjí myšlenku krásného, zdravého, živého města,

kde se lidé milují a množí, přemýšlí o životě a smrti,

a mají spoustu bláznivých nápadů, které se nebojí realizovat.

Napínavé čtení pro všechny generace, pohlaví a sociální skupiny.
 
 
 

osoby a obsazení

Vladěna Nováková studentka teologie z Olomouce
Kateřina Krásná studentka architektury z Ústí
Ornello Lamanti student historie Prahy z Mexika
Olin Oliva věčný student UMPRUM
František Josef Průlom taxikář a instalatér z Karlína
Marek Moucha realitní agent
Vlado Milunić nejslavnější pražský architekt
Martin Horáček moravský historik architektury
Peter Balhar slovenský sochař a ilustrátor
Tomáš Vích pražský architekt a publicista


o b s a h

I.


expozice

1. Smrt, 2. Duch, 3. Život, 4. Revoluce!


kolize

5. Libeň, 6. Maršmeloun,

7. Florentinum, 8. Květinový důmII.krize

9. Blanka a Nora, 10. Zácpa,

11. Brány města, 12. Vánoce


interludium

13. U Zlatého prstenu, 14. Tančící dům,

15. Lávky na ostrovy a nad údolím


III.
peripetie

16. Bublina Bubny, 17. Bestia triumphans,

18. ..., 19. ...


IV.

katarze

20. Bohorodička na pranýři, 21. Jako oko v hlavě,

22. Brundibár, 23. Kráskaepilog

24. Z noci den
III.
p e r i p e t i e
http://www.archiweb.cz/images/blog/gallery/picture_54177_345_46.jpg(16.)       Bublina Bubny

                Bubny housing bubble


Májový déšť

bubnuje na deštníky

šeříky voní
krkavci krákají
svá varování

Druhá realitní bublina může skončit jen ještě hůře, než ta první.
The Guardian, 2.12. 2013

Jaro před volbami. Klíčovou otázkou je, zda začít stavět novou čtvrť, tzv. Bubny mezi Letnou a Holešovicemi. Developeři se stali aktivisty, aktivisté developery, černá je bílá, chaos jak při zlaté horečce. Magistrát mění bubenské nádraží na Památník Ticha, Bránu nenávratna. Plány kreslí soukromé kanceláře vysokých městských úředníků. Na Bubny byly za poslední desetiletí zpracovány desítky urbanistických studií, které ale měly jedno společné, probíhaly v  tichu bez participace občanů a bez připomínkových řízení. Chybí závazné regulační plány, dohoda a shoda. Najatí umělci s politiky Bubnují pro Bubny a rituálně iniciují první dům nové čtvrti, nechávají se fotit a pronášejí projevy jak černí andělé. Naši „Přirození“, kandidáti za stranu „PŘIROZENÝ SVĚT“, díky Bohu ví, že plánované nové Bubny jsou realitní bublina 2.0.

Pepa: „Na Rohanském ostrově se utratilo pět miliard za nová stavení a skoro nikdo tam nebydlí ani nepracuje, z těch hradů jde strach.“
Káča: „Praha je vylidněná a přitom se tu staví jak o závod, úplné hrnečku vař.“
Olin: „Hrnečku dost!“
Ornello: „Hrneček má ulomené ouško.“
Káča: „Hrneček se odstěhoval do daňového ráje v Karibiku.“
Kandidátka na primátorku Vlaďka Nováková zvedá svůj hlas: „Černé investice zabíjí město a my Město duchů nechceme! OIX !“
Od baru se ozve Marek Moucha, starý známý, chlupatý svalovec developer kybernetik v růžové košili: „Jak vás poslouchám, vy Přirození svobodu podnikání moc nectíte?“
Káča: „Koho to sem čerti ženou? Památník Ticha Bubny, to je Moucho váš nápad?“
Moucha skromě: „Můj..., ale to je přece naše společná povinnost důstojně uctít památku mrtvých židů, našich spoluobčanů.“
Pepa, tramvaják a poslední karlínský žid: „Památník Ticha na nádraží je nám platný, vašnosto, jak mrtvému zimník. Židovské město pražské je prázdné stejně jak zdejší synagogy. Zástupy opilých turistů sem život nevrátí. Na Josefově je prázdných 333 = tři prdele domů s byty pro tisíce lidí. Po židech tu zbyly na chodnících před prázdnými domy spekulantů jen Stolpersteiny, pamětní dlažební kostky se jmény zabitých.“
Ornello: „Moucho, víte, co je permanentní revoluce? Historie se věčně opakuje, kapitalista bojuje s komunismem, komunista s fašismem, fašista s  aristokracií, aristokrat s církví, kněz s pohanstvím, čarodějnice zaříkává nemocné, malomocný bojuje se smrtí. Sečteno a podtrženo, živé myšlenky nahrazují neživé, které ztratily smysl.“
Vlaďka: „My demokraté dnes bojujeme s přežitým kapitalismem.“
Olin: „Neekonomičnost ekonomů je globální pohroma. Bankovní investice do měst duchů po celém světě jsou neomluvitelným selháním inteligence.“
Káča: „Moucho, viděl jste film Fishead - Ryba smrdí od hlavy? Vřele doporučuji.“
Moucha: „Neviděl. Jste mne zaskočili. Co navrhujete?“
Vlaďka: „Nebrat otupující antidepresiva. Deportovaní židé byli živí lidé z masa a kostí. Jejich památku nejlépe uctíme, když budou zdravé a živé jejich domy, kde žili. Po Dopravní revoluci nás čeká Svíčková revoluce.“
Pepa: „Svíčková se šesti? To je mi povědomé...“
Vlaďka: „...si ji představte: v noci v oknech lidé zapálí svíčky. Všude, kde je tma, lze obydlet prázdný byt. Až se mrtvé údy domů a ulic prokrví a okna rozsvítí životem, Praha se probudí jak Šípková Růženka.“
Ornello: „A přijde čas na místo krychlí stavět přirozeně krásné domy.“
Káča: „Pro živé...!“

 

 

Je pozdní večer – první máj –
večerní máj – je lásky čas;
hrdliččin zve ku lásce hlas:
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!“

Máj, 1836, Karel Hynek Mácha

http://www.archiweb.cz/images/blog/gallery/picture_54177_345_47.jpg

 

(17.)       Bestia triumphans
 
               
Bestia triumphans

Kati mne obklíčili jako smečka vlků,
ruce a nohy mi hřeby probili.
Není v mém těle kosti, která by nebolela,
jim je to podívaná, náramná zábava.
Moje šaty si dělí na kusy,
jako ti lupiči losují o kořist.

Žalm 22,16-­ 18


Po oslavě záchrany domu U Turků na jaře 2015 ze spárů Jamese Woolfa ulehli občanští aktivisté a vzdělanci na vavřínech a těšili se, že v Praze snad už konečně a jednou pro vždy(!) vyhrálo vzdělání nad sprostotou a Homo sapiens vyzrál nad Homo erectus. Jak radostná zpráva to byla, spravedlnost vyhrála, pražské zvony se uklidnily a čerpaly nové síly pro budoucnost. Ale zvíře nikdy nespí. Po prohrané bitvě přiměl James Woolf v roce 2016 ministra kultury Daniela Hermana odvolat všechna předchozí negativní stanoviska k demolici domu U Turků, v únoru 2017 získal své vysněné územní rozhodnutí ke stavbě Květinového domu a v březnu dostal i staronový souhlas s demolicí. Šelma Woolf dramaticky rozehranou kauzu vyřešil stylově: na velikonoční Bílou sobotu začal s demolicí. Než se v úterý vrátili aktivisté po svátcích do práce, střecha domu U Turků už byla nenávratně zničena.


Olin: „Jak prosté!“
Káča: „Jak sprosté!!“
Vlaďka: „Já vás varovala, developeři jsou prostě hráči a jejich boj za prolomení limitů těžby v rezervaci nikdy neskončí.“
Ornello: „Ale já jsem vědec, jak se, můj ty smutku, postavit řehtající bestii? Bílá sobota, den kdy Kristus leží v hrobě a na nebi ticho jak v kostele...“
Olin: „...konec půstu, ideální den na zabijačku.“
Káča: „Budiž nám všem ponaučením, že nevíš dne ani hodiny, kdy se staneš obětí cizí hamižnosti. Právo a zákon jsou zbraně, se kterými je třeba se naučit zacházet a udržovat je v pohotovosti.“
Ornello: „Jistě, od toho máme ministra, primátorku a deset radních s celým Institutem plánování rozvoje města. Ti mají všechny zbraně a pravomoci, ale v rozhodující okamžik spí jak zařezaní. “
Olin: „To není nečinnost jednotlivců, jde o kompletní selhání institucí na všech úrovních!“
Vlaďka: „Bílá sobota 2017 a demolice domu U Turků je memento jak demolice Těšnovského nádraží v roce 1985. Je to nebezpečný precedent. Ten den vstoupí do učebnic památkové péče jako varování, že ani 120 let od vydání Bestia triumphans Viléma Mrštíka není dost dlouhá doba, aby bylo zaručeno, že Pražská památková rezervace UNESCO je nedotknutelná pamětihodnost.“
Ornello: „Klub Za starou Prahu, který se proti demolicím v centru 117 let ohrazuje, chce starosta Lomecký vypudit z Juditiny věže, kde posledních 90 let sídlí. Věž je údajně v dezolátním stavu.“
Olin: „Zvíře nezastavíš.“
Ornello: „Čeká nás bitva proti desetkrát většímu administrativnímu centru Penty na Masarykově nádraží.“
Olin: „To abychom se dali na modlení.“
Káča: „Desetkrát větší blbost, to snad už vidí i slepý.“
Vlaďka: „Zvony zvoní na poplach. Do zbraně!“

 

Calvera: "Bůh by je nestvořil jako ovce, kdyby nechtěl, aby byli pravidelně 'stříháni' ."

Sedm statečných, 1960


 

p o k r a č o v á n í

 

 

03.01.18 12:00
Návštěvnost: 1505 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
Děkuji dárcům, Tomáš Vích 11.01.18 14:35
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Listopad 2019
arrow
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2019
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.