Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Kuča picture
Otakar Kuča
* 13.10.1927 - Ostrava, Česká republika
† 22.12.2018 - Praha, Česká republika

Biografie
Architekt, designér, urbanista, krajinář a pedagog Otakar Kuča vystudoval fakultu architektury ČVUT v Praze v roce 1953 a ještě následující rok zde působil jako asistent Oldřicha Stefana. Následující tři roky byl zapsán u prof. Zdeňka Wirtha na postgraduálním studiu teorie a vývoje krajinářské architektury. Akademickou dráhu ale opustil a v letech 1957 až 1965 pracoval ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury (VÚVA) v Praze, kde se specializoval na sadové úpravy. Již od roku 1958 spolupracoval s týmem architektů Jiří Albrecht – Jiří Kadeřábek – Karel Prager na řadě soutěžních projektů. Kandidaturu technických věd pro obor krajinářská architektura získal na ČVUT v roce 1965. V komplikovaném období po Pražském jaru byl Kuča vyloučen ze Svazu architektů a v roce 1968 raději odešel na Technickou univerzitu do Berlína, kde získal docenturu a o pět let později také doktorát. V roce 1973 se vrátil a přešel do Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚPRPMO) v Praze, kde pracoval jako projektant až do roku 1992. Sedmdesátá a osmdesátá byla pro architekta nejbohatší na projekty i realizace zahrad, parků a další veřejných prostranství. Od roku 1973 do roku 1986 působil jako externí pedagog na Škole architektury AVU a navázal na pedagogickou činnost Ladislava Žáka, který v roce 1973 zemřel. Od roku 1990 Otakar Kuča opět externě působil na AVU a vyučoval také na UMPRUM i ČVUT v Praze. Od roku 1992 působil jako samostatný architekt a designér. Architekt byl také členem Velké rady IFLA – Mezinárodní federace architektů krajinářů.
Otakar Kuča patří k předním osobnostem české krajinářské, parkové a zahradní architektury. Teoreticky byl činný především v 60. letech, později se více zaměřoval na praxi obnovy historických zahrad a parků, projektoval ale také nové parky, sady a veřejná prostranství. Pozoruhodná je především architektova celoživotní snaha kultivovat, chránit a harmonizovat přírodní a kulturní prostředí.
Jan DostalíkVýběr z projektů a realizací
Zámecké zahrady, Praha-Holešov (1955-60)
Návrhy teras Národního divadla; s J. Albrechtem, J. Kadeřábkem, K. Pragerem (1958)
Návrh náměstí s fontánami u Torontské radnice; s J. Albrechtem, J. Kadeřábkem, K. Pragerem (1958)
Kajetánská zahrada, Praha (1965-70)
Rajská zahrada na výstavě Sny a skutečnost; s J. Kolářem (1966)
Skleněná řeka na EXPO 70 v Ósace; s F. Cubrtem a S. Libenským (1968-70)
Park Přátelství, Praha 9-Prosek (projekt 1968, realizace 1974-76, rekonstrukce a obnova od 2006)
Parter stanice metra Malostranská, Praha; s arch. Z. Drobným (1972-78)
Ústřední promenáda v Mariánských Lázních (1976)
Generel Trojské kotliny pro mezinárodní zahradní výstavu – nerealizováno; s J. Šrámkem (1976)
Voršilská zahrada v Praze; se S. Hanzíkem a P. Kupkou (1980-83)
Dialog, Voršilská zahrada v Praze; se S. Hanzíkem (1981-1983)
Dívčí torzo a reliéfy památníku V. Skalníka, Mariánské Lázně; s V. Eiblem (1981-83)
Zpívající fontána v Mariánských Lázních; s. P. Mikšíkem a P. Janečkem (1982-86)
Paridův soud, Troja v Praze; se S. Hanzíkem (1987-89)
Františkánská zahrada (studie 1984), Praha, renovace; se S. Hanzíkem, J. Klimešem, P. Císařovským (1989-92)
Kratochvíle, zámek (1980-92)
Premonstrátský klášter na Strahově, Praha (1992)
Městský parter, Jindřichův Hradec (1992)

Výběr z textů
KUČA, O. – HOLOVSKÝ, M. Stromy blíž k lidem. Domov, 1960, roč. 1, č. 6, s. 25-26.
KUČA, O. Obytná zahrada. Domov, 1960, roč. 1, č. 3, s. 9-16.
KUČA, O. Příroda v soudobé architektuře. Architektura ČSSR, 1960, roč. 19, s. 17-38 a 312-324.
KUČA, O. Krajina, park, zahrada. In HONZÍK, K. Věci kolem nás. Praha: Mladá fronta, 1961.
KUČA, O. Modré zahrady. Domov, 1963, roč. 4, č. 2, s. 16-23.
KUČA, O. – SEMRÁD, S. O přírodních faktorech v architektuře a výstavbě (rozhovor). Československý architekt, 25. 1. 1964, roč. 9, s. 3.
KUČA, O. Rekreace, ochrana a tvorba krajiny. Z diskusního příspěvku na II. sjezdu SAČSSR. Československý architekt, 25. 5. 1964, roč. 9, s. 4.
KUČA, O. Krajina a přírodní prvky v životním prostředí. Praha: VÚVA, 1964.
KUČA, O. Zabydlené město. Domov, 1964, roč. 5, č. 6, s. 15-21.
KUČA, O. Klíč k vnějšímu obytnému prostředí. Architektura ČSSR, 1965, roč. 24, s. 659-667.
KUČA, O. Zahrady a parky v českých zemích. Architektura, 1966, roč. 25, s. 633-641.
KUČA, O. Výstava „Zahrady Pražského hradu“. Architektura, 1967, roč. 26, s. 602-.
KUČA, O. Kapitoly z vývoje krajinářské architektury. Architektura ČSR, 1970, roč. 29, s. 109-117.
KUČA, O. Zur Entwicklung der europäischen Park und Gartenlandschaft. Berlin: Nákl. vl., 1974, 100 s., obr. příl.
KUČA, O. Krajinářská architektura. In BAŠE, M. et al. Česká architektura 1945-1995. Praha: Obec architektů, c1995, s. 131-137.
KUČA, O. Park přátelství – geneze a další osudy. Zahrada-Park-Krajina, 2010, č. 2. Dostupné zde.

Zdroje
DOSTALÍK, J. Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování v letech 1918 až 1968 (disertační práce). Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 139-141, 249-250.
HORSKÝ, J. Profil. Otakar Kuča. Architekt, 2004, č. 4, s. 44-47.
KOTALÍK, J. T. – KUČA, O. – MONNIEZ, C. Otakar Kuča: Krajina - architektura - design / Landscape - Architecture – Design. Praha: Obec architektů, 2000.
KOTALÍK, J. T. – ZATLOUKAL, J. – ZEMÁNEK, J. Otakar Kuča: Krajina - architektura - design II / Landscape - Architecture – Design II. Praha: Mánes, Association of Czech Artists, 2011.
MALÝ, Z. – MALÁ, A. (eds.). Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 2001.  Kon – Ky. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2001, s. 394. s. 253-254
Související články
Návštěvnost: 6345 čtenářů
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Říjen 2019
arrow
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2019
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.