Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Marcinková picture
Milica Marcinková
* 1934 - Komjatice, Slovensko

Floriánske nám.2, 81107 Bratislava


Biografia
Milica Marcinková, rodená Vaneková, vyrastala v rodine s mladšou sestrou, kde obaja rodičia boli učitelia. Architektúru študovala na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave, odbor architektúra a stavba miest v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Pôsobili tam vtedy výborní profesori Belluš, Kramár, Karfík, J.E.Koula, Hruška, Piffl, Lacko, Škorupa, Čeněk, Struhár, Hanauer a ďalší pedagógovia prvej generácie a zakladateľov novej Fakulty prichádzajúci so znalosťami z praxe. V päťdesiatych rokoch končila aj prvá generácia architektov študujúcich na Slovensku. Štúdium ukončila diplomom v polovici roku 1959. Svoju architektonickú prax začala 1. augusta 1959 na Stavoprojekte v Bratislave kde pracovala šesť rokov na projektovaní všetkých druhov školských stavieb. Od roku 1965 prešla na pozvanie pracovať do Skupiny ekonomiky a technického rozvoja Ministerstva školstva SR a po reorganizácii Ministerstva kultúry SR, kde bola spolu ďalších sedem rokov. To jej dalo možnosť širšieho rozhľadu a nadhľadu na investorské, projektové a realizačné práce a posudzovanie dôležitých stavieb školstva a kultúry a najmä tiež priamej účasti na týchto prácach. V roku 1972 sa vrátila do projekcie kde bola ďalších takmer dvadsať rokov na Projektovom ústave kultúry v Bratislave. Pracovala tam na celom rade štúdií, projektov a realizácií kultúry a ochrany architektonického dedičstva až do odchodu do dôchodku 15. júna 1991 s následným ďalším pokračovaním projektovania v slobodnom povolaní. Za návrh budovy, interiérov a starostlivosť pri realizácii Domu kultúry v Bojniciach na námestí dostala v roku 1982 Cenu Zväzu slovenských architektov a pri publikovaní tejto práce v dennej tlači a architektonických časopisoch bola v roku 1983 dokumentácia tohoto Domu kultúry vystavená na World Bienale of Architecture - Svetovej výstave architektúry poriadanej Interarchom a UIA v Sofii 6.6. – 12.6.1983.

1953 - maturita na osemročnom Gymnáziu v Bratislave
1953-59 - štúdium na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor architektúry a stavby miest,
1959-65 - Stavoprojekt, Štátny projektový ústav pre výstavbu miest a dedín v Bratislave, projektantka architektúry,
1965-72 - Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo kultúry SR v Bratislave, inžinierka expertízy,
1972-91 - Projektový ústav kultúry v Bratislave, vedúca skupiny architektúry,
1991 - architektka v slobodnom povolaní

Realizace a projekty

Realizácie a projekty
-  Základná deväťročná škola Bratislava-Devín
-  Detský domov diagnostický Bratislava-Trnávka
-  Dom kultúry na námestí v Bojniciach (s Eleonorou Sopkovou)
-  Kino v Nových Zámkoch s kapacitou 400 sedadiel
-  Sedadlá k zasúvacej stupňovitej podlahe pre kultúrne a spoločenské sály
-  Interiéry pre Výskumný ústav papiera a celulózy, Centrálne výpočtové stredisko
   a Virologický výskumný ústav SAV v Bratislave (s Mariánom Marcinkom)
-  Návrh obnovy a rekonštrukcia bloku objektov medzi ulicami Kapucínskou, Klariskou
   Na  vŕšku pre Mestskú knižnicu v Bratislave
-  Návrh obnovy a rekonštrukcie domu č. 201 na Trojičnom námestí v Banskej Štiavnici
   pre obradné a banketové priestory Mestského úradu

Ďalšie projekty, štúdie a súťaže
-  Návrh Kultúrno-spoločenského strediska pre okruh cca 10 tisíc obyvateľov
-  Návrh obnovy a rekonštrukcie Zámku v Břeclavi a nového Amfiteátra pod Zámkom
-  Návrh obnovy a rekonštrukcie Kláštora kapucínov v Bratislave pre Štátny ústav
   pamiatkovej starostlivosti (s Jurajom Molnárom)
-  Dostavba Kultúrno-spoločenského stredisla v Kollárove (s Jurajom Molnárom)
-  Kultúrne a spoločenské stredisko, Mestský úrad, Dom kultúry ROH a Kino na Námestí
   Slovenského národného povstania vo Zvolene
-  Obnova a rekonštrukcia záhrady pri Kaštieli rodiny Thonetových vo Veľkých Uherciach
   (s Danou Marcinkovou)
-  Návrh na kiná s jednosmernou prevádzkou s kapacitami 400 a 600 sedadiel
-  Obnova a rekonštrukcia Kaštieľa a záhrady v Dubnici nad Váhom
-  Dom kultúry v Pohorelej
-  Dom kultúry na sídlisku v Prievidzi – západ (s Janou Kavanovou)
-  Návrh obnovy a rekonštrukcie Kláštora františkánov v Skalici pre cirkevné účely
   a koncertné sály
-  Súťažný návrh na sériovú hospodárnu výstavbu rodinných domov s panelov, 1.cena
-  Súťažný návrh na obchodný dom a hotel na Kamennom námestí v Bratislave, odmena
-  Súťažný návrh na internátnu školu v Bratislave Pod Bôrikom, 1.cena
-  Súťažný návrh na Vysokú školu dopravnú v Žiline na Hlinách, 1.cena
   (súťaže s Mariánom Marcinkom)

Súvisiace články
Dom kultúry v Bojniciach, časopis Projekt č.2, ročník 1983
Katalóg Svetovej výstavy architektúry INTERARCH-83 World Bienale Of Architecture, Sofia, 6.6 – 12.6.1983
Milica Marcinková, časopis Projekt č.2, ročník 1989
Rozhovor viceprezidenta Spolku architektov Slovenska prof. Štefana Šlachtu s Ing.arch. Milicou Marcinkovou, SAS Projekt, č. 1, ročník 2014
Související články
Návštěvnost: 4663 čtenářů
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Říjen 2019
arrow
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2019
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.