Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Alois Mikuškovic
* 10.12.1897 - Kvasejovice, Česká republika
† 09.02.1952 - Praha, Česká republika

Biografie
Prof. Dr. Ing. arch. Alois Mikuškovic patří mezi naše nejvýznamnější a stále nedoceněné architekty, urbanisty, vysokoškolské pedagogy. Tento předek akademického architekta Jakuba Cajthamla vystudoval školu architektury a pozemního stavitelství na pražské technice a nastoupil roku 1925 u Antonína Engela jako asistent na Ústavu architektoniky na ČVUT v Praze. Od 20. let byl Mikuškovic činný v Ústavu pro stavbu měst při Masarykově akademii práce, kde spolupracoval zejména s Otokarem Fierlingerem. Od dvacátých let Mikuškovic navrhoval obytné domy, vily, vnitřní zařízení, účastnil se soutěží regulačních a pomníkových, pracoval na urbanistických projektech českých i zahraničních měst. Od roku 1930 velice často přispíval svými články do hlavních architektonických časopisů. V roce 1929 přešel z Ústavu architektoniky na Ústav stavby měst (také ČVUT), kde se na začátku školního roku 1933/34 habilitoval jako soukromý docent. Mikuškovicova habilitační práce vyšla už v roce 1933 pod názvem Technika stavby měst. V ní architekt přinesl zhuštěný přehled dosavadního vývoje vnímání a nástrojů stavby měst a naznačil možnosti dalšího směřování. Jiří Hrůza k této knize uvedl: „Co do své úrovně i obsahu se může přinejmenším měřit s v tomtéž roce vydaným dnes již klasickým spisem P. Abercrombieho „Town and Country Planning“ (Hrůza, Kalendárium 2002: 38). Počátkem roku 1938 byl Mikuškovic jmenován mimořádným profesorem a převzal vedení Ústavu stavby měst po Antonínu Engelovi. Po druhé světové válce činnost ústavu obnovil pod názvem Ústav stavby měst a krajinného plánování a vedl jej až do své smrti roku 1952. Alois Mikuškovic byl poctěn státním uznáním za celoživotní dílo v oboru urbanistiky a krajinného plánování. V roce 2008 byl nominován na Poctu ČKA.
Jan DostalíkNěkteré projekty a realizace
Soutěžní projekt na Úrazovou pojišťovnu dělnickou, 1924.

Soutěžní projekt Obchodní akademie v Chocni (3. místo), 1931; s J. Kittrichem a J. Hrubým.

Funkcionalistický dům pro více rodin, Na dračkách 12, Praha-Střešovice (774/XVIII), 1932.

Soutěžní návrh na regulační plán města Mukačeva, asi 1934; s J. K. Říhou.
Regulační plány a urbanistické koncepce, například Karlových Varů, Rokycan, Pardubic, Pelhřimova, Třeboně či Soběslavi.

Výběr z textů
MIKUŠKOVIC, A. Regionální plán. Stavba, 1930-31, roč. 9, s. 10-13.
MIKUŠKOVIC, A. Urbanisace a desurbanisace. Stavba, 1931-32, roč. 10, s. 65-66.
MIKUŠKOVIC, A. Soutěž na vyřešení všeobecného dopravního programu Velké Prahy. Stavba, 1931-32, roč. 10, s. 170-178.
MIKUŠKOVIC, A. Technika stavby měst. Praha: Klub architektů, 1933.
MIKUŠKOVIC, A. Urbanizace ČSR a otázka kolonizační. Architekt SIA, 1934, roč. 33, s. 185-191.
MIKUŠKOVIC, A. Regionální plánování v ČSR. Stavba, 1934-35, roč. 12, s. 67-70.
FIERLINGER, O. – MIKUŠKOVIC, A. K osídlovací otázce v Československé republice. Stavba, 1934-35, roč. 12, s. 133-138.
MIKUŠKOVIC, A. Od pražského plánu k plánování pražské oblasti. Stavba, 1934-35, roč. 12, s. 155-156.
MIKUŠKOVIC, A. Pražský regulační plán. Architekt SIA, 1935, roč. 34, s. 33-39.
FIERLINGER, O. – MIKUŠKOVIC, A. – VANĚČEK. J. Regionální plánování. Referát na mezinárodním kongresu pro stavbu měst a bydlení v Paříži. Sborník MAP, 1937, roč. 11. s. 66.
MIKUŠKOVIC, A. Vliv měst na venkovské oblasti. In ŘÍHA, J. K. (red.). Vesnice – půda a plán. Praha: Knihovna Péče o zdraví venkova, 1937, s. 116-131.
MIKUŠKOVIC, A. Pozemková otázka a rozvoj měst. Architekt SIA, 1937, roč. 36, s. 56-64.
MIKUŠKOVIC, A. Plánování velkých Pardubic. Architekt, 1948, roč. 46, s. 145-146.
MIKUŠKOVIC, A. Předmluva. In KLIKA, J. Plánujeme s přírodou: Metodika biologického průzkumu při plánování. Praha: Brázda 1948.

Zdroje
DOSTALÍK, J. Projevy environmentálního myšlení v české teorii architektury a urbanismu první poloviny 20. století. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2010. 84 s. Vedoucí diplomové práce Ing. arch. Magdalena Hledíková.
ENGEL, A. Ústav stavby měst na vysoké škole architektury a pozemního stavitelství v Praze. Architekt SIA, 1938, roč. 37, s. 37-38.
HRŮZA, J. Kalendárium 2002: Alois Mikuškovic. Urbanismus a územní rozvoj, 2002, roč. 5, č. 2, s. 35-39.
HRŮZA, J. Medailon: Alois Mikuškovic. Architekt, 2002, č. 2, s. 77.
VLČEK, P. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. 1. vyd. Praha: Academia, 2004. s. 429.
Návštěvnost: 10038 čtenářů
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Říjen 2019
arrow
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2019
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.