Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Fierlinger picture
Otokar Fierlinger
* 21.05.1888 - Olomouc, Česká republika
† 08.09.1941

Biografie
Doc. Ing. arch. Otokar Fierlinger byl nejen zakladatelem moderní české zahradní architektury, ale také významným urbanistou, který stál u počátků českého územního plánování. Vystudoval pozemní stavitelství na Vysoké škole technické ve Vídni. Po praxi v několika stavebních kancelářích vstoupil v roce 1913 do státních služeb na Místodržitelství v Brně, později přešel na Okresní hejtmanství do Olomouce. Od roku 1919 působil na Ministerstvu veřejných prací, kde byl v roce 1934 jmenován přednostou oddělení pro plánování a výstavbu měst. Mezi léty 1920 a 1921 byl na studijní cestě v USA, například na universitě Ann Arbor v Michiganu nebo na Harvardu v Cambridge, kde se seznámil s aktuálními trendy v urbanismu, krajinném plánování, zahradní architektuře i navrhování veřejných prostranství. Velký vliv na něj měl i věhlasný F. L. Wright. Fierlinger se stal znalcem a šiřitelem anglosaské a americké krajinářské školy. Americkou zkušenost dále rozvíjel (např. častou účastí na mezinárodních kongresech), soustředil se především na problematiku rekreačních veřejných ploch ve městech, na krajinnou i zahradní architekturu, na regulační i regionální plány. V roce 1923 byl promován na doktora technických věd. V první polovině 20. let také přijal členství ve výkonném výboru Mezinárodní federace pro bydlení a stavbu měst v Londýně. Hojně přispíval do denního tisku i architektonických periodik svými výpisky z mezinárodních kongresů a literatury, zabýval se urbanismem a regionálním plánováním jak na úrovni teoretické, tak i v pojetí vlastních případových studií. Mezi lety 1930 a 1937 by docentem nauky o stavbě měst na AVU. Dovršením jeho snah se stala samostatná publikace „Zahrada a obydlí“ (1938), ve které shrnul moderní trendy a představil vlastní pojetí zahradní a sadové architektury.
Díky politické kariéře svého bratra Zdeňka Fierlingera se Otokar dostal i k navrhování přestaveb vil a zahrad několika českých diplomatů. Vrcholným počinem se pak staly práce pro prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí. Architekt po celá třicátá léta pracoval na úpravách Benešových zahrad a jejich propojení se sousedními zahradami Ludvíka Strimpla a bratra Zdeňka, vznikl tak jednotný a dodnes působivý parkový celek. Architekt Fierlinger se také zabýval rekonstrukcemi historických zahrad – spolu s Pavlem Janákem rekonstruoval zahradu Černínského paláce nebo Královskou zahradu u Belvedéru. Podílel se rovněž na urbanistickém začlenění sídliště Baba v Dejvicích do komplexu zeleně.
Otokar Fierlinger se za druhé světové války zapojil do odboje, organizoval pomoc rodinám pronásledovaným nacisty a podílel se na výrobě a distribuci ilegálních tiskovin. Dne 8. 9. 1941 však architekt předčasně zemřel po neúspěšné operaci.
Jan DostalíkProjekty a realizace
Asanační plán obce Kvasnice, 1. pol. 20. let.
Hornická kolonie v Košťanech a Břežánkách.
Rodinná hrobka rodiny Fierlingerů, Olomouc, 20. léta. S Pavlem Janákem.
Projekt tzv. Hradní třídy a Jelení ulice, Praha, 30. léta. S Pavlem Janákem a Janem Sokolem.
Ideová studie úpravy Obory Hvězda, Praha.
Ideová studie úpravy zámeckého parku v Tróji, Praha.
Ideová studie úpravy zámeckého parku v Topoľčiankách.
Úprava zahrady a vily Antonína Schauera, Jevany.
Letní dům a hospodářské zázemí Zdeňka Fierlingera, Sezimovo Ústí, 1930-1931.
Návrh školy, Sezimovo Ústí,  30. léta.
Projekty na začlenění sídliště Baba do komplexu zeleně, Praha – Dejvice.
Zahradní úprava okolí Francouzských škol, Praha – Dejvice, 1. pol. 30. let. S Janem Gillarem.
Rekonstrukce zahrady Černínského paláce, Praha, 1931-1934. S Pavlem Janákem.
Úpravy předpolí letiště Ruzyně, Praha, 1932-1936. S Adolfem Benšem.
Úpravy zahrady pro Ludvíka Strimpla, Sezimovo Ústí, 30. léta.
Adaptace vily Edvarda Beneše, Sezimovo Ústí, zahrada od roku 1930, přestavba vily 1937.
Rekonstrukce giardinetta u Letohrádku královny Anny na Pražském hradě, Praha, 1937-1938. S Pavlem Janákem.
Úprava zahrady Cyrila Bartoně z Dobenína při zámku v Nových Hradech u Litomyšle, 1936-1939.

Výběr z vlastních textů
FIERLINGER, O. Domácí staviva: Příspěvek k osídlování, řešení bytové otázky a o ochraně domoviny. 1. vyd.  Praha: Ministerstvo zemědělství, 1920. 32 s.
FIERLINGER, O. K novodobému utváření měst. Styl, 1920-21, roč. 1 (6), s. 85-93.
FIERLINGER, O. Soustavy volných ploch ve městech amerických. Styl, 1922-23, roč. 3 (8), s. 93-111.
FIERLINGER, O. Asanace venkovské obce Kvasnic na Moravě. Stavba, 1923, roč. 2, s. 102-106.
FIERLINGER, O. Krajinářská architektura v Americe. Volné směry, 1929-30, roč. 27, s. 234-236 a 257-267.
FIERLINGER, O. Mezinárodní kongres pro bytovou péči a stavbu měst v Berlíně 1931. Styl, 1931-32, roč. 11 (16), s. 52-59.
FIERLINGER, O. – ŘÍHA, J. K. Město a upravovací plán. 1. vyd. Praha: Spolek československých inženýrů, 1932, 140 s.
FIERLINGER, O. Řešení rekreačních otázek kulturní cizině. Architekt SIA, 1933, roč. 32, s. 144-145.
FIERLINGER, O. Soudobé snahy v úpravě zahrad. Styl, 1933-34, roč. 13 (18), s. 143-158.
FIERLINGER, O. Regionální řešení rekreačních ploch. Stavba, 1934-35, roč. 12, s. 43-45.
FIERLINGER, O. – MIKUŠKOVIC, A. K osídlovací otázce v Československé republice. Stavba, 1934-35, roč. 12, s. 133-138.
FIERLINGER, O. Kongresy: Mezinárodní kongres pro stavbu měst a bytovou péči v Londýně. Stavba, 1934-35, roč. 12, s. 186.
FIERLINGER, O. Příklady budování městských rekreačních ploch. Architekt SIA, 1936, roč. 35, s. 142-144.
FIERLINGER, O. – MIKUŠKOVIC, A. – VANĚČEK. J. Regionální plánování. Referát na mezinárodním kongresu pro stavbu měst a bydlení v Paříži. Sborník MAP, 1937, roč. 11.
FIERLINGER, O. Zahrada a obydlí: Základní zásady zahradní komposice. 1.vyd. Praha: Jan Laichter, 1938. 55 s.
FIERLINGER, O. O pražských sadových a rekreačních plochách. Krása našeho domova, 1939, roč. 31, s. 9-12, 33-37.
FIERLINGER, O. Plánovací komise pro hl. město Prahu a okolí. Architektura, 1940, roč. 2, s. 74.

Zdroje
DOSTALÍK, J. Projevy environmentálního myšlení v české teorii architektury a urbanismu první poloviny 20. století. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2010. 84 s. Vedoucí diplomové práce Ing. arch. Magdalena Hledíková.
STARÝ, O. Dr. Otokar Fierlinger † 8. IX. 1941. Architektura, 1941, roč. 3, s. 209.
VLČEK, P. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. 1. vyd. Praha: Academia, 2004. s. 172.
KOLÁŘ, M. –  DRHA, V. Edvard Beneš v Sezimově Ústí: vila, zahrada, domov. 1. vyd. Praha: Prostor, 2004. 349 s..
KOLÁŘ, M. Teoretik urbanismu a tvůrce zahrad. Architekt, 7/2008, roč. 54, s. 86-87.
Návštěvnost: 12308 čtenářů
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Listopad 2019
arrow
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2019
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.